فراخوان تظاهرات

فراخوان تظاهرات

 

آزادی و برابری زنان از درون صندوق های رای مرتجعین بیرون نخواهد آمد!

انتخاب ما: سرنگونی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است!

 

 

 به دهمین دوره مضحکه انتخابات ریاست جمهوری ایران چند روزی باقی نمانده است. جمهوری اسلامی در اوج استیصال و زوال  از هر ترفندی برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای استفاده می کند.

مردم ناراضی در جامعه بحران زده ایران بار دیگر می بایستی بین بدترین ها یکی را انتخاب کنند. هر کدام از کاندیدها که توسط شورای نگبهان منتخب شده اند، می خواهند با دیگر سرنوشت ملت را بدست بگیرند و با عوام فربیی به جمهوری اسلامی ایران مشروعیت ببخشند.

در حول و حوش مضحکه انتخاباتی، برخی  از گروههایی به اصطلاح مدافعین حقوق زنان از جمله "همگرایی جنبش زنان" برخی از "مطالبات زنان" را در مقابل نامزدهای ریاست جمهوری، قرار داده اند.

این حرکت یعنی دهن کجی به میلیونها زنی که سی سال است برای آزادی و برابری خود، در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده و مبارزه می کنند. 

مشارکت در انتخاباتی که موجودیتش بر پایه  سرکوب ،اعدام ، زندان و شکنجه ... است، یعنی بی بهاء دانستن مبارزات مردم از جمله زنان، جوانان، کارگران، معلمان، اقلیت ها .... ، که حاضر به تن دادن به این نظام ضد زن و ضد بشری نیستند.

 از اینرو از تمامی زنان و مردان آزادیخواه  و مترقی می خواهیم که به صفوف مبارزه علیه انتخابات  فرمایشی جمهوری اسلامی بپیوندند.  با اعتراض خود،  صدای اعتراض میلیونی مردم ایران را به گوش جهانیان برسانیم و یک صدا سرنگونی جمهوری اسلامی را فریاد بزنیم.

به همین منظور سازمان زنان 8 مارس (ایران- افغانستان)- هلند، همراه با دیگر نیروهای سیاسی، آزادیخواه و مترقی در آکسیون اعتراضی در مقابل  سفارت جمهوری اسلامی در شهر لاهه هلند شرکت خواهد کرد.

 

زمان: 12ژوئن 2009 برابر با -22 خرداد1388

ساعت:  13 تا 16

مكان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لاهه- هلند

DUINWEG 20 /  2585 JX DEN HAAG

 سازمان زنان هشت مارس(ایران- افغانستان)- هلند

Zan_dem_iran@hotmail.com   /   http://heshtemars.blogfa.com   /  www.8mars.com