جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت /فراموش نخواهد شد، عفو هم نخواهد شد

جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت  /فراموش نخواهد شد، عفو هم نخواهد شد!

 

درود به هزاران زندانی سیاسی که سر دادن ولی سِر ندادند و جان خود را بهای رهائی بشر از هر گونه ستم و استثمار کردند.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بیش از دو دهه است که خانواده های جانباختگان دهه 60، این زخم عمیق و همیشه تازه را با خود حمل میکنند و با پافشاری خود، گلزار خاوران را هم چون سند جنایات جمهوری اسلامی تثبیت کرده اند. اما هنوز عاملین و آمرین این جنایات در مسند قدرت هستند و هم چنان جوخه های مرگ تنها ابزار تداوم حکومت زن ستیز و متحجر جمهوری اسلامی است.

 

 ما از تمامی زنان و مردان مبارز و آزادیخواه می خواهیم برای زنده نگاهداشتن یادمان جانباختگان زندانيان سیاسی، در 27 امین سالگرد کشتار سال 60  و 20 امین سالگرد تابستان خونین 67  و افشای جنایات جمهوری اسلامی به صف ما بپوندند.

 

زمان : شنبه 11 اکتبر 2008  از ساعت 14:00 تا 16:00

مکان : دن هاگ  در مقابل وزارت دفاع  و نزدیک پارلمان هلند (Tweede kamer (

آدرس    2513 AA Den Haag / 4  Binnenhof   

 سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان ) – هلند   سپتامبر 2008