بار دیگر در شرایطی یاد به خون خفته گان دهه شصت را گرامی می داریم که با موج نوینی از کشتار، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی به زندانی سیاسی توسط رژیم مستاصل و درمانده جمهوری اسلامی روبروئیم

فراخوان تظاهرات در هلند

نه فراموش می کنیم! نه خواهیم بخشید!

 

یاد و خاطره  زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 را  گرامی می داریم!

 

یاد به خون خفته گان دهه شصت و کشتار شهریور ماه 67 را در شرایطی برگزار می کنیم که موج کشتار، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی به زندانی سیاسی باز هم  توسط رژیم مستاصل و درمانده جمهوری اسلامی شدت و حدت یافته است.

در دهه 60 و تابستان خونین 67 به فرمان خمینی و همدستانش هزاران  نفر از زندانیان سیاسی قتل عام شدند. این جنایت و کشتار نه فراموش شدنی و نه بخشیدنی است!

 

از زمان وقوع کشتار زندانیان سیاسی تا کنون، نیروهای مترقی و انقلابی و خانواده های این عزیزان تلاش های زیادی کردند و با پیگیری ها وافشاگری های متمادی، ابعاد این فاجعه غیر انسانی را به گوش افکار عمومی برسانند و نگذارند با مرور زمان زخم این کشتار از دل و ذهن مردم پاک شود.

 

رهبران "سبز" و "اصلاح طلبان" حکومتی و غیر حکومتی تلاش دارند وقوع  کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 را به گردن دیگری بیاندازد. و تلاش دارند با طرح شعار "فراموش نمی کنیم ولی می بخشیم" در صدد حفظ کلیت نظام جمهوری اسلامی اند.

 

 

فراموش کردن و خصوصا بخشیدن این جنایت یعنی تصدیق و تکرار این جنایت، یعنی بخشیدن نظامی که چنین جنایاتی بخشی از چرخه آن است. یعنی محروم کردن مردم از داشتن حافظه ای تاریخی برای تداوم مبارزاتشان در مسیر پیشروی تاریخ. یعنی ممانعت از ارتقا آگاهی مردم از شناخت مکانیسم های سرکوبگرانه نظام های ارتجاعی.

 

 کشورهای اروپایی و امپریالیستها هم در زمان وقوع این جنایت  با سکوت خود جمهوری اسلامی را در انجام این جنایات یاری رسانند و امروز با آماج قرار دادن چند فرد از رژیم، می خواهند برای حفظ نظام ستم و استثمار از مهره های برخاسته از همین نظام استفاده کنند.

 

ما هر ساله در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تلاش کرده ایم که به مردم بگوئیم که تحولات آتی در جامعه با مسئله زندانیان سیاسی گره خورده است و اینکه این کشتار فشرده عملکرد نظامی است که نظام سیاسی خود را بر پایه ایدئولوژی مذهبی اش سازمان داده است و در نتیجه کل جامعه را سرکوب می کند.

 

  مردم آزادیخواه:

 

در تظاهرات ایستاده ای که از جانب فعالین سازمان زنان هشت مارس به همراه سایر سازمانها و نیروهای مبارز به منظور گرامیداشت 23 امین سالگرد زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 سازماندهی شده است شرکت کنید تا همراه  با هم بتوانیم زندگی غرور آفرین جانباختگان را که ذخیره گرانبهائی برای مبارزات امروز است گرامی بداریم و بار دیگر تاکید کنیم که پیام قدرتمند زندگی و مرگ آنان را فراموش نخواهیم کرد و عاملین قتل عام زندانیان سیاسی را هرگز نخواهیم بخشید.

باشد تا بانگ مبارزاتی ما هر چه رساتر به گوش مردم جهان رسد و گامی باشد برای درهم شکستن درهای زندانهای جمهوری اسلامی.

زمان : جمعه 2 سپتامبر 2011 از ساعت 13 تا 15

 مکان: دن‌هاخ جلو پارلمان(Het plein)

پس از آن تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی

 

 

سازمان زنان 8 مارس ( ایران- افغانستان)- هلند

Email: 8marchnl@gmail.com

 

لینک فراخوان کمیته برگزارکننده 2 سپتامبر2011

http://www.8mars.com/8MARS_FARAKHAN/Afish%202%20september%202011.pdf