فراخوان آکسیون اعتراضی علیه سفر محمد جواد ظریف نماینده‌ی رژیم زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به هلند

فراخوان آکسیون اعتراضی

علیه سفر محمد جواد ظریف نماینده‌ی رژیم زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به هلند

 

زنان و مردان آزادی‌خواه:

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران؛ نماینده‌ی رژیم قرون وسطایی؛ رژیم زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی؛ اولین داعشِ خاورمیانه به کشورهای اروپایی فرانسه و هلند می‌آید تا دست در دست امپریالیست‌های مردسالار و بستن قراردادهای اقتصادی و سیاسی؛ ضمن محکم کردنِ هر چه بیشتر روابط علنی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیست­‌ها، پیامِ وفاداری و خوش­ خدمتی رژیم جمهوری اسلامی را در طرح­‌های ویران‌گرِ و چپاول‌گری بیشتر قدرت­‌های جهانی اعلام کند. قراردادها و سیاست هایی که چیزی جز ریاضت‌کشی، فقر، سرکوب و فوق ‌استثمار کارگران و زحمت‌کشان و... را برای مردم و بخصوص زنان به همراه نخواهد داشت.

 

شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم:

در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما همراه و هم صدا شوید!

صدای مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، جوانان و ملل تحت ستم را در پیوند با فرودستانِ جهان هر چه رساتر فریاد زنیم!

با ما همراه شوید تا اعلام کنیم که این سیاست ها و قراردادهای ارتجاعی بین جمهوری اسلامی و امپریالیست‌ها، به تقویت بنیادگرایی اسلامی و امپریالیسم در سرکوب و به بند کشیدن هر چه بیشتر مردم در ایران و جهان خدمت خواهد کرد.

با ما همراه شوید تا همراه هم بتوانیم امپریالیسم هلند را که در تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود، با رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی عقد اتحاد می بندد، وسیعا افشا کنیم.

با ما همراه شوید تا نقاب «حقوق بشر و دموکراسی» امپریالیست‌ها را دریده و اعلام کنیم که ادعاهای شما فقط فریبی برای تأمین سود بیشتر است.

با ما همراه شوید تا در یک مبارزه­‌ی انترناسیونالیستی­، سرنگونیِ رژیم جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست­‌اش را تسریع کرده و برپایی جامعه­‌ی نوینی که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد را نوید دهیم!

  از همه‌ی نیروها، احزاب، سازمان‌ها، تشکلات و افراد ایرانی و غیرایرانی دعوت می‌کنیم که به این مبارزه‌ بپیوندند تا بتوانیم صفوف مبارزه‌ی متحد و مشترک‌مان را با قدرت بیاراییم.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) هلند همراه با سایر نیروها و سازمان های مترقی و انقلابی این آکسیون اعتراضی را برگزار می کنند.

22 یونی 2016

زمان و محل آکسیون:

پنچ شنبه 23 یونی 2016 مقابل پارلمان هلند در شهر دنهاخ – لاهه هلند

شروع آکسیون ساعت 10:30 صبح تا 4 بعدازظهر

 

تماس با ما:

8marchnl@gmail.com

 www.8mars.com

https://facebook.com/8Mars.org