جنایات جمهوری اسلامی را نه فراموش می کنیم و نه خواهیم بخشید! به مناسبت 28مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه 60

جنایات جمهوری اسلامی را نه  فراموش می کنیم و نه خواهیم بخشید!

                                                                                                                                             

به مناسبت 28مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه 60

 

سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان خونین 67؛ در حالی بسر می رسد  که چوبه های دار در زندانها و میادین شهرهای ایران همواره برپاست.

در دهه 60 هزاران هزار زن و مرد مبارز و آزادیخواه در زندانها مخوف رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی به فرمان حکم خمینی؛ تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند؛ تیرباران و یا به دار آویخته شدند.

زنان زندانی سیاسی بعنوان سمبل مقاومت؛ توسط شکنجه گران به شدیدترین وجهی مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند تا درس عبرتی برای سایر زنان شوند و بسیاری از آنان به دارآویخته شدند.

بسیاری از زنان و مردان زندانی سیاسی سَر دادن اما تن به سازش ندادند و جان گران بهای شان را فدای آرمان های پاکشان و رهایی تمام انسان ها کردند.

در بیست و هشتمین گرامیداشت یاد مبارزین راه آزادی؛ آکسیونی در میدان دام آمستردام از طرف فعالین سازمان های کمونیستی و چپ در هلند برگزار خواهد شد.

ما از تمامی انسان های انقلابی؛ آزادیخواه و مترقی دعوت به عمل می آوریم تا ضمن حضور پربارشان در این مراسم باردیگر اعلام کنیم که جنایات جمهوری اسلامی را نه فراموش خواهیم کرد و نه خواهیم بخشید.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)- هلند

آگوست 2016

زمان:  شنبه 20آگوست 2016

از ساعت 15:00 تا 19:00

مکان: میدان دام آمستردام 

 

جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل  و سایت زیر مراجعه کنید:

https://facebook.com/8Mars. org /  www.8mars.com  8marchnl@gmail.com  /