در حمایت از مبارزات حق طلبانه مردم در ایران!

در حمایت از مبارزات حق طلبانه مردم در ایران!

در اعتراض به کشتار وحشیانه و دستگیری‌های بی رحمانه!

جلوگیری از قتل عامی دیگر در خیابان‌ها و  زندان‌ها!

برای آزادی تمام زندانیان سیاسی در مقابل دفتر امنستی اینترناشنال آمستردام

آکسیون ایستاده‌ برگزار می‌کنیم.

زنان و مردان آزادیخواه و مترقی، چپ و کمونیست

 

در مبارزات شورانگیز و متهورانه آبان ماه صد ها نفر از عزیزان مان را از دست داده ایم. صد ها زخمی و هزاران نفر به دست نیروهای سرکوبگر و در زندان های قرون وسطایی رژیم به اسارت گرفته شده اند. غم از دست دادن جوانان و خشم مان از این همه قساوت را بایستی به جان مایه ای برای ادامه مبارزه در جهت سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.

 

خواست آزادی بدون قید و شرط همه دستگیرشدگان و همه زندانیان سیاسی را به خواستی همگانی در میان افکار مترقی و همه نیروهای آزادیخواه و مبارز در سراسر جهان بدل کنیم.

 

برگزار کننده: «کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران- هلند» و سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند یکی از اعضای برگزار کننده.

 

زمان: چهارشنبه  18 دسامبر 2019 ساعت 14:30 تا 16:00

مکان: Amnesty International / Keizersgracht 177 amsterdam

               

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) هلند

16 دسامبر 2019