بدون مبارزه‌ی انقلابی زنان،

امکان هیچ تغییری وجود ندارد!

 

هشت مارس دیگری در راه است. هشت مارس روز جهانی زن، یادآور مبارزات قهرمانانه‌ی زنان کارگر نساجی در نیویورک است که سنگِ بنای مبارزه‌‌ی متشکل زنان در ابعاد جهانی را پی‌ریزی کردند.

هشت مارس روز جهانی زن در راه است. ما نه گل می‌خواهیم؛ نه تبریکات کلیشه‌ای برای رفع تکلیف؛ نه تبلیغ رسانه‌ای و سواستفاده ابزاری  و نه خروار خروار آمار و تحلیل و تحقیقات دانشگاهی برای اثبات تحت ستم بودن‌مان؛ نه ترحم و نه بودجه برای برگزاری جشن روز زن و نه اجازه برای مبارزه‌مان.

در این دنیای به شدت پدر/مردسالار ما زنان از هر سن، ملیت، نژاد، طبقه، گرایش جنسی، زبان و مذهب و ... تمام روزهای سال و تمام ۲۴ ساعت آن را باید برای حقو‌قمان بجنگیم، اما روز ۸ مارس سمبل مبارزه مشترک و متحد زنان علیه ستم جنسیتی، در جهت خلق جهانی نوین و مبتنی بر برابری است.

روز قدرت‌نمایی زنان بر سنگ‌فرش خیابان‌هاست. روز بیرون آمدن‌شان از چارچوب‌های «زنانه»، «طبیعی»، «متعارف»، «خصوصی» و سنتی و کلیشه‌ای و خانوادگی و قومی و قبیله‌ای ... روز شکستن هر سدی است که مانع می‌شود این فریاد خشم و صدای اعتراض ما شنیده شود و مبارزه و مقاومت تک‌تک و لحظه به لحظه  ما دیده شود.

روزی است که زنان  باید مردسالاری امپریالیستی را در گوشه و کنار جهان به مصاف بطلبند؛ در خیابان، در خانه، در کارخانه، در اداره و مزرعه و دانشگاه و مدرسه و ... هم در کشورهای تحت سلطه که امروزه بنیادگرایی مذهبی بی‌داد می‌کند و هم در کشورهای سرمایه‌داری که زنان به اتکای سال‌ها مبارزه به اندک حقوق مدنی اولیه‌ دست یافته‌اند، حقوقی که در شرف بازستاندن است.

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که زنان در کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، و.. به خاطر حملات و تجاوزات امپریالیست‌های اشغال‌گر از یک سو و از سوی دیگر با رشد بنیادگرایی اسلامی در منطقه متحمل ستم‌‌های غیرقابل تصوری شده‌اند. جنگ‌افروزی‌ها و اشغال‌گری‌های سبعانه‌ی قدرت‌های امپریالیستی برای کنترل منطقه تحت بهانه‌های مختلف و رشد نیروهای اسلامی که در بنیادگرایی از هم پیشی می‌گیرند.

اما زنان در کشورهای به اصطلاح پیشرفته‌‌ی سرمایه‌داری نیز شاهد تشدید اشکال دیگری از ستم‌گری هستند و بدن و زندگی آنان به نوع دیگری در کنترل شونیسم مردسالارانه قرار گرفته است؛ علیرغم برابری نسبی قانونی، به علت وجود یک سیستم مردسالار ما شاهد تبعیضات ضدزن را در عرصه‌های مختلف و خشونت علیه زنان در اشکال گوناگون هم چون تجاوز، ضرب و شتم و خشونت خانگی در ابعاد وسیع، محدودیت حق سقط جنین، استفاده کالایی از بدن زن، قاچاق انسان و قاچاق سکس و بردگی جنسی «مدرن»،  فحشا، پورنوگرافی و ... هستیم.

بدون شک مبارزه‌ای سخت و دشوار در پیش است. پیروزی و رهایی واقعی ما زنان سهل و آسان نخواهد بود و راه پر پیچ و خمی را در پیش داریم. اما موقعیت و شرایط زندگی میلیون‌ها زن در جهان به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان تا این حد حقارت و فرودستی را تحمل کرد. اما به خاطر موقعیت خاص و پتانسیل بالا و انگیزه‌ی قوی که برای رهایی دارند، نیروی مهمی در جهت تغییرات آینده هستند و مبارزات‌شان علیه ستم، شجاعانه و سهمگین است. تنها با گسترش مبارزات متشکل و انقلابی زنان و توده‌های وسیع مردم است که می‌توان پیروز شد.

در این راستا «کلکتیو برگزاری ۸ مارس در بلژیک» همه زنان و مردان مبارز و معترض را فرا می خواند تا در این آکسیون انترناسیونالیستی با ما همراه شوید!  و ضرورت تغییر شرایط موجود را در جهت پایان دادن به سرکوب زنان و بشریت هر چه صریح تر فریاد زنید. دوران اسارت دیگر بس است!

زمان دریدن بندهای اسارت مان فرا رسیده است!

نه به پدرسالاران امپریالیستی ونه به بنیادگرایان مذهبی !

مبارزه‌ی متشکل،انقلابی و گسترده‌ی زنان ضامن پیروزی است!

برخیز زن! شورش و مبارزه روز و مناسبت نمی‌خواهد.

برخیز زن! انقلاب دعوتنامه و تعلل نمی‌پذیرد.

برخیز زن! خواهران و همراهانت را بیاب! با کسانی که در این تحول انقلابی با تو همرزمند، همراه شو!

برخیر زن! جسارت، قدرت، خشم و استواری و اراده‌ات را نشان بده!

تو می توانی و باید تحتانی‌ترین و خاموش‌ترین فریادهای فروخورده‌ی این جهان را فریاد بزنی!

تو می‌توانی و باید در دل ناامیدانه‌ترین دقایق شکست، مبارزه‌ی پرشور و جسورانه‌ای را رقم بزنی!

تو می‌توانی و باید با دستان سخاوتمند و پرتوانت این جهان را به لرزه در آوری!

تو می‌توانی و باید زنجیره‌های ستم و استثمار را چنان از هم بگسلی که هیچ نیرویی را یارای دوباره بافتن آن نباشد؛ نه بر پای زنی و نه بر گرده‌ی هیچ کس دیگری!

 

زمان: شنبه ۵ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۰

مکان:  مرکز شهر بروکسل

 Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles

 

La plate-forme des femmes du 8 mars de Belgique

Les organisateurs: L’Union des Femmes Socialistes / skb-aveg@hotmail.com

L’Organisation des Femmes du 8 mars (Iran-Afghanistan) / www.8mars.com

L’Institut Kurde de Bruxelles / www.kurdishinstitute.be

Le Mouvement des Femmes Kurdes en Belgique