دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس

موضوع جلسه:

رابطه رهایی از حجاب اجباری با انقلاب آتی! - نشریه زنان هشت مارس

همراه با بحث آزاد:

زمان: یکشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۲/ ۱۷ مهر ۱۴۰۱

ساعت به وقت اروپای مرکزی ۱۹:۰۰/ افغانستان ۲۱:۳۰ و تهران ۲۰:۳۰

این برنامه از طریق کلاب هاوس #نشریه_هشت_مارس برگزار می شود.   

لینک ورود به اتاق:

با حضور و همراهی فعال خود در این جلسه به هرچه پر محتوا تر شدن مباحث یاری رسانید.

لطفا این فراخوان را به ارتباطات خود، ارسال نمایید.