گزارش تصویری آکسیون علیه روی کار آمدن ترامپ

گزارش تصویری آکسیون علیه روی کار آمدن ترامپ

جمعه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷- بروکسل

 

1

 

DSC01025

 

20170120_175644

 

DSC01062DSC00999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01135

 

DSC01136

 

DSC01137

 

DSC01138

 

DSC01139

 

DSC01140

 

cd8

 

DSC01042

 

DSC01086

 

DSC01091

                                                                                             

16

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان زنان 8 مارس (ایران – افغانستان) - بلژیک

belgium@8mars.com

 

کمیته جوانان بلژیک

www.committeebe.org

 

20.01.2017