تجمع اعتراضی در دفاع از علم شنبه 22 آوریل 2017 – بروکسل

تجمع اعتراضی در دفاع از علم

شنبه 22 آوریل 2017 بروکسل

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-kDaVevi6Rj4/WP904WIb6nI/AAAAAAAAAao/7x4VQYbWPUULTBLwtJdueCbUuT00nJvlQCPcB/s640/22April2017-Scence%2BMarch-Brussels%2B%25284%2529.jpg

 

شنبه 22 آوریل 2017 شهر بروکسل مانند بیش از 400 شهر جهان شاهد یک تجمع اعتراضی در دفاع از علم و جهانبینی علمی بود. Science March برنامه‌ای بود که از سوی جمعی از محققین، دانشمندان و مدافعینِ جهانبینی علمی در برابر حمله‌ی جریان‌های راست و ارتجاعی به علم و دانش پیشنهاد شده بود. شعارهای اصلی این برنامه‌ی اعتراضی موارد زیر بود:

-         علم برای همه است.

-         علم همکاری بشر است.

-         علم انترناسیونالیستی است.

-         علم حیاتِ آینده‌ی ما، سلامتی و وجود ما است.

 یکی از مهمترین آماجِ این حرکت که اکنون به‌صورت یک کارزار به پیش می‌رود، دولت ترامپ در آمریکا و جریان‌های راست افراطی رو به رشد در اروپا است که با طرح‌های راسیستی،‌ فاشیستی و مذهبی و ترویج ایدئولوژی‌های واپس‌گرا، متافیزیکی و ایده‌آلیستی خود در حال زدودنِ علم و جهانبینیِ علمی از جوامع هستند. مثال‌های زیادی در موردِ محیط زیست، مساله‌ی زنان،‌ بهداشتِ عمومی، آموزش پایه و عالی و ... در فراخوان‌های این برنامه قید شده بود که به نقش جریان‌های راست رو به اوج در جهان و مشخصا دولت ترامپ اشاره‌ی مستقیم کرده و از نقشه‌های کوتاه مدت و بلندمدت آن‌ها برای از بین بردنِ مراکزی که علم و جهانبینیِ علمی را تبلیغ می‌کنند پرده برداشته بود. 

در بروکسل جمعیتی حدود 300 نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهش‌گران، دانشمندان، دانش‌جویان دانشگاه‌ها، افراد مترقی و ... در میدان آلبرتین گرد هم آمده و با شعارها و سخنرانی چندین چهره‌ی علمی این مبارزه را تقویت کردند. متاسفانه فعالین سیاسی در این تجمع حضور نداشتند و به نظر می‌رسید اهمیت جایگاه علم در تقابل با عروج ایده‌آلیسم و فاشیسم را جدی نگرفته‌اند. رفقای کمیته‌ی جوانانِ بلژیک و سازمان زنان هشت مارس (ایران – افعانستان) نیز در این برنامه شرکت کرده و با شعارهای سیاسی و بیانیه‌های خود توجه حاضرین را به سطح دیگری از مبارزه جلب کردند. این‌که چرا این مبارزه باید ادامه یابد و این‌که چرا باید بخشی از یک مبارزه‌ی بزرگتر در مقابل سیستم موجود باشد. در این برنامه شعارهای متعددی در دست شرکت کنندگان دیده می شد مانند: «من علم را دوست دارم!»، «علم و نه سکوت!»، «علم در خطر است!»، «بشریت در خطر است!» و ... رفقای ما نیز با شعارهای کارزارِ «نه به فاشیسم!» حاضر بودند: «نه! به نام بشریت تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!»، «علم را عظمت ببخشیم!»،«نه به یک آمریکای فاشیست»، «محیط زیست را عظمت ببخشیم (و نه آمریکا را)!» و پوسترهایی از این کمپین را با خود برده بودند. خوشبختانه استقبال شرکت کنندگان از شعارها و تراکت‌های ما خوب بود.

شرکت در این برنامه هم از زاویه‌ی رویارویی با جریان‌های واپس‌گرا و ارتجاعی اهمیت داشت و هم از زاویه‌ی همکاری، همبستگی و تاثیرگذاری بر قشر معینی از جامعه که بر اهمیتِ جهانبینی علمی و رویکردِ علمی به جهان پافشاری می‌کنند و هدف رفقای ما از همراهی و شرکت در این برنامه تقویتِ چنین سیاستی بود.

کمیتۀ جوانان بلژیک

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) - بلژیک

https://1.bp.blogspot.com/-IxjkwubmjC0/WP904awrSgI/AAAAAAAAAao/qxdn_i0pJA0MKXwnA17C2FH31oJ9kLHYwCPcB/s640/22April2017-Scence%2BMarch-Brussels%2B%252815%2529.jpg

3

4

5

6

7

8

9

https://3.bp.blogspot.com/-7McqxdIo6X4/WP904USIpoI/AAAAAAAAAao/cVud_7kqLIoM72tijApuzoWe4YZX0Q7wQCPcB/s640/22April2017-Scence%2BMarch-Brussels%2B%252838%2529.jpg