گزارشی از آکسیون اعتراضی در اولین سال‌روز روی کار آمدن ترامپ / یکشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ ـ بروکسل

گزارشی از آکسیون اعتراضی در اولین سال‌روز روی کار آمدن ترامپ

یکشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ ـ بروکسل

 

 

روز یکشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ در اولین سال‌روز روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا مبارزات گسترده‌ای در سراسر جهان به پیش رفت و در اولین سال‌روز مبارزات مردم سراسر جهان به دعوت «مارش زنان» علیه به قدرت رسیدن ترامپ و عروج فاشیسم در آمریکا باز هم به خیابان آمدیم. سال گذشته در چنین روزی میلیون‌ها نفر و خصوصا زنان در سراسر جهان به خیابان آمده بودند تا مخالفت خود را با قدرت‌گیری دونالد ترامپ نماینده‌ی نظام سرمایه‌داری – امپریالیستی پدر/مردسالار آمریکا که نه تنها مردم این کشور بلکه سراسر جهان را با ستم و استثمار، تجاوز نظامی و جنگ در خدمت به منافع خود به بند کشیده است، نشان دهند. امسال هم تظاهرات‌ها و آکسیون‌های بزرگ و کوچکی در شهرها و کشورهای مختلف جهان برگزار شد.*

در بلژیک هم روز یکشنبه آکسیونی در مرکز شهر بروکسل در مقابل ساختمان بورس، برگزار شد. این آکسیون به دعوت فعالین «لایتز فور رایتز» (فعالین مارش زنان در بلژیک) سازماندهی شده بود. از آن‌جایی که این جمع صرفا به دادن یک فراخوان اینترنتی بسنده کرده بودند، عده زیادی حتی از فعالین سیاسی بلژیک هم از این حرکت اطلاع نداشتند، اما با این وجود تعداد قابل توجهی در این آکسیون شرکت کردند. زنانی با کلاه صورتی که تبدیل به نماد «مارش زنان» شده است و شعارهایی در مخالفت با سیاست‌های ترامپ و در دفاع از حقوق زنان، مهاجرین، هم‌جنس‌گرایان و ... هرچند این آکسیون طبق سیاست سازمان دهنده‌گان عمدتا در فضایی «غیرسیاسی» و با روشن کردن شمع و خواندن سرود به پیش می‌رفت اما حضور برخی از فعالین جنبش زنان در بلژیک با شعارهای سیاسی در دفاع از حقوق زنان و برخی از فعالین احزاب و ... فضا را تغییر می‌داد. ما برخی از  فعالین سازمان زنان هشت مارس در بلژیک و فعالین کمیته‌ی جوانان بلژیک هم در همبستگی با کارزار «رفیوز فاشیسم» با بنری که روی آن نوشته شده بود: «نه! به نام بشریت تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!» و در طرف دیگر «مردم جهان علیه امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی متحد شوید!» در این آکسیون شرکت کردیم. ما با شعار «هی هی! هو هو! ترامپ باید برود!» و «تنها راه متوقف کردن دولت ترامپ و پنس انقلاب است و نه چیزی کمتر!» سعی کردیم فضای آکسیون را تغییر دهیم که خوشبختانه حاضرین با ما همراهی کردند و برخی از زنان جداگانه گفتند که این همان صدایی بود که ما دوست داشتیم بشنویم و خوشحالیم که شما اینجا هستید.

 

* اخبار مربوط به این مبارزات را می‌توانید در سایت «مارش زنان» مشاهده کنید:

 https://www.womensmarchglobal.com/

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) - بلژیک

belgium@8mars.com

 

کمیته جوانان بلژیک

www.committeebe.org

 ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸