گزارش تصویری از 2 ماه آکسیون در حمایت از مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی و خواست آزادی زندانیان سیاسی در میدان ترافلگار لندن

گزارش تصویری از 2 ماه آکسیون

 در حمایت از مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی و خواست آزادی زندانیان سیاسی

در میدان ترافلگار لندن

 

در ماه ژانویه و فوریه با وجود هوای سرد و برفی توانستیم آکسیون هفتگی خود را پیش برده و صدای مبارزات زنان و مردم ایران را در حد توان خود به گوش نیروهای مترقی این کشور برسانیم. صد ها اعلامیه در مورد مبارزات مردم، نقش زنان در سی سال گذشته و بخصوص در ماههای اخیر، مسئله زندانیان سیاسی و ..... در بین مردمی که خواهان داشتن اطلاعات بیشتری بودند، پخش شد.

از آن جا که ما از ماه ژوئیه 2009 به طور مرتب آکسیون هفتگی اعتراضی را تا کنون به پیش برده ایم بسیاری از مردمی که در آن حوالی زندگی و یا کار می کنند به ما سر می زنند و برخی از آنان در تظاهرات هائی که مقابل سفارت جمهوری اسلامی سازماندهی می کنیم، شرکت می کنند.

در آکسیون هفتگی پخش ده ها هزار اعلامیه بزبان انگلیسی در 8 ماهه گذشته بدون کمک مالی مردمی که از مبارزات زنان و مردم ایران حمایت می کنند، امکان پذیر نبود.

مهسا اعتماد فعال سازمان زنان هشت مارس( ایران- افغانستان)- انگلستان

مارس 2010