شنبه 18 سپتامبر 2010 آکسیون اعتراضی در بزرگداشت 22 امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 از جانب تشکل زنان هشت

گزارشی از آکسیون اعتراضی در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندن

 

شنبه 18 سپتامبر 2010 آکسیون اعتراضی در بزرگداشت 22 امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 از جانب تشکل زنان هشت مارس در انگلستان و هم چنین برخی نیروهای مبارز در افشای هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی در میدان ترافالگار در لندن برگزار کردند.

در این آکسیون اعتراضی نمایشگاه عکسی از مبارزات مردم و جانباختگان بر روی پرچم سرخی قرار داده شده بود. شعار سرنگون باد جمهوری اسلامی و هم چنین پلاکاردهائی که مطالبات پایه ای زنان هم چون: لغو حجاب اجباری، زنان به حامیان زن ستیز احتیاجی ندارند، جدائی دین از دولت، لغو سنگسار، زنان برای جامعه ای بدون ستم و استثمار مبارزه می کنند و... منعکس می کرد، قرار داشت.

 

فعالین تشکل زنان هشت مارس به همراه فعالین کمیته جوانان از ساعت یک و نیم بعد از ظهر آکسیون اعتراضی خود را آغاز کردند و با پخش صد ها اعلامیه به زبان انگلیسی در مورد سالگرد کشتار زندانیان سیاسی و افشای ماشین سرکوب وشکنجه جمهوری اسلامی و وجود هزاران زندانی سیاسی در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی در بین مردمی که خواهان اطلاع بیشتری بودند، به افشای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی پرداختند.

یکی از ویژگیهای آکسیون اعتراضی زنان هشت مارس وجود دختران و پسران جوانی بود که با شور و علاقه با عابرینی که به تماشای نمایشگاه عکس می ایستادند به گفتگو در مورد کشتار دهه 60 و تابستان خونین 67 می پرداختند و برایشان توضیح می دادند که جمهوری اسلامی با خیال خام خود می خواست با از بین بردن نسل انقلابی ، نسلی که برای جامعه ای بدون ستم و استثمار مبارزه می کردند و به همین دلیل در زندانها بسر می بردند پیام زندگی و مرگ آنان را از ما بدوزد. اما نسل ما پیام مبارزاتی آنان را که همانا مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جامعه ای نوین و انقلابی است با تمام قوا به پیش خواهد برد.

 

 

این آکسیون اعتراضی مورد استقبال وسیع مردم قرار گرفت. زنی که با دیدن نمایشگاه عکس اشک می ریخت هنگام امضای ورقه ای که به منظور محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و خواست آزادی زندانیان سیاسی وآزادی سکینه محمدی آشتیانی و زینب جلالیان در آن قید شده بود، گفت که نمی تواند تحمل کند که در گوشه ای از جهان این بی عدالتی در حق زنان و مردم آن کشور شود.

زن جوانی که برای دیدن نمایشگاه عکس جانباختگان بر روی زمین نشسته بود به روی هر یک از عکس های جانباختگان بوسه ای می زد و می گفت که اینان نمرده اند، و همیشه زنده خواهند بود.

پسر جوانی که با علاقه اعلامیه زنان هشت مارس را می خواند پس از اتمام آن این سئوال را کرد که او در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی چه کاری از دستش بر می آید و چگونه می تواند به پیشرفت فعالیتهای ما کمک کند.

زن جوانی از ایتالیا که از تحصن ماه جولای 2009 با تشکل زنان هشت مارس اشنا شده است با وجود اینکه کار می کرد اما برای همبستگی خود را به این آکسیون رساند و گفت با اینکه متاسفانه نمی توانم مدت طولانی در کنار شما باشم اما می خواستم با آمدنمان این را بگویم که همراه شما هستم و هر کاری را برای آزدای زندانیان سیاسی و آزادی و برابری برای زنان ایران خواهم کرد. وی گفت که خواهرش در ایتالیا کلیه اعلامیه های زنان هشت مارس را که به انگلیسی است برای تمام دوستان و آشنایانش می فرستد و برای اینکه بتواند کمکی هر چند کوچک کرده باشد برخی از این اعلامیه ها را به زبان ایتالیائی ترجمه کرده است.

زن و مرد جوانی که از تظاهرات علیه سفر پاپ به لندن می آمدند پس از تماشای نمایشگاه عکس و خواندن اعلامیه گفتند که خواستهائی که شما در همین آکسیون نوشته اید و هم چنین در اعلامیه تان قید کرده اید نشان از این دارد که می دانید برای چه مبارزه می کنند و چه جامعه ای را می خواهید بسازید.آنان اعلام کردند که ما در کنار زنان و مردم ایران برای جدائی کامل دین از دولت قرار داریم و می دانیم که مردم ایران و بخصوص زنان ایران با فناتیک های اسلامی حاکم در ایران مبارزه سختی را در پیش دارند ولی مردم ایران باید بدانند که در این مبارزه تنها نیستند و ما در کنارشان هستیم .

مردی که همراه دخترش بود با انداختن کمک مالی در صندوق کمک های مالی گفت که این کمترین کاری است که می توانم برای ادامه کاری شما انجام دهم.

 

 

در این آکسیون اعلامیه های سازمانها و تشکلات مختلف از جمله تشکل زنان هشت مارس برای مردم قرائت شد و شعارهائی هم چون:سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، سنگسار را متوقف کنید، به فرودستی زنان پایان دهید، آزادی زندانیان سیاسی و.... از بلند گو داده شد..این آکسیون در ساعت 5 بعد ازظهر با موفقیت به پایان رسید

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) انگلستان

19 سپتامبر 2010   

www.8mars.com  /   zan_dem_iran@hotmail.com