گزارشی از آکسیون مبارزه علیه خشونت بر زنان

گزارشی از آکسیون روزمبارزه علیه خشونت بر زنان

 

روز 5 شنبه 25 نوامبر آکسیونی از جانب تشکل زنان هشت مارس و بپا خاستن میلیون زن در ساعت 6.30 در میدان ترافلگار لندن در هوای بسیار سرد زمستانی برگزار شد.

در این آکسیون عکس هائی از سکینه محمدی، زینب جلالیان و... با شعاربه خشونت علیه زنان خاتمه دهید، همراه با شمع که بخشی از میدان ترافلگار را روشن کرده بود، قرار داشت.

در این آکسیون زنان از ملیت های گوناگون با هم جمع شدند که یک صدا بگویند: به خشونت خانگی و دولتی علیه زنان خاتمه دهید.

در بخشی از این آکسیون زنان شرکت کننده دست در دست هم، به یاد همه زنانی که در سراسر جهان مورد ضرب و شتم، شکنجه ، تجاوز و آزار جنسی و... قرار گرفتند سخنانی در مورد خشونت هائی که به زنان در سراسر جهان می شود، ایراد کردند.

یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس نیز به یاد هزاران زنی که در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه واعدام شدند، به یاد صد ها زن ایرانی که در زندان ها مورد تجاوز قرار گرفتند، به یاد صد ها زنی که سنگسار شدند، به یاد زنانی که جان خود را در قتل های ناموسی از دست دادند، به یاد ژیان زن جوانی از کردستان عراق که در سوئد به "جرم" طلاق بدست پدرش کشته شد و..... سخنانی در باره خشونت دولتی و خانگی ایراد کرد.

اعلامیه تشکل زنان هشت مارس به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان به زبان انگلیسی در بین عابرین وسیعا پخش شد.

این آکسیون پس از دو ساعت به پایان رسید.

 

 

 

 

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-انگلستان

27 نوامبر 2010