به راهپیمائی بزرگ زنان در دفاع از مبارزات مردم علیه رژیم ارتجاعی و زن ستیز جمهوری اسلامی بپیوندید

گزارش تصویری از راهپیمائی6  و 7 مارس 2010، به مناسبت روز جهانی زن در لندن

 برگزار کننده سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)- انگلستان

مهسا اعتماد از فعالین سازمان زنان هشت مارس

 

 

 

 

 

گزارش تصویری از راهپیمائی 6 مارس 2010، به مناسبت روز جهانی زن در لندن

 برگزار کننده «بپاخاستن یک میلیون زن»