گزارشی از آکسیون لندن در اعتراض به اعدام ریحانه جباری

گزارشی از آکسیون لندن در اعتراض به اعدام ریحانه جباری

شنبه 11 اکتبر

در راستای برگزاری آکسیون سراسری سازمان زنان 8 مارس، جهت حمایت از ریحانه و محکوم کردن حکم اعدام وی، فعالین این سازمان در لندن آکسیونی را در میدان ترافالگار برگزار کردند.

ما در این آکسیون تلاش کردیم که با مردم صحبت کرده و قوانین زن ستیزانه و فناتیک رژیم جمهوری اسلامی را افشا کنیم و از همه مهم تر اهمیت حمایت آنان را در توقف اعدام ریحانه شرح دهیم. در این آکسیون عکس های ریحانه و پلاکاردهایی با مضمون: « ریحانه را سریعا آزاد کنید! ریحانه را از چنگال سیستم قضایی زن ستیز و واپس گرای جمهوری اسلامی ایران آزاد کنید! ریحانه دارد اعدام می شود چون به تجاوز "نه" گفته است! اعدام را متوقف کنید! مرگ بر جمهوری اسلامی!....» به نمایش گذاشته شد و اعلامیه های زیادی نیز در همین رابطه پخش شد. ما در اعلامیه هایمان از مردم خواسته بودیم که حمایت خود را از ریحانه با فرستادن پیام « اعدام ریحانه را متوقف کنید! ریحانه را سریعا آزاد کنید!» به ایمیل هایی که از سازمان عفو بین الملل و سفارت ننگین جمهوری اسلامی در اعلامیه تهیه شده بود، اعلام نمایند. افراد زیادی گفتند که حتما این کار را خواهند کرد و از استمرار وقوع چنین حوادثی به شدت اظهار تاسف کردند.

از دیگر فعالیت های انجام شده در این آکسیون، تهیه فیلم هایی کوتاه از کسانی بود که مایل بودند نفرت خود را از رژیم با ابراز این جملات نشان دهند: « اعدام ریحانه را متوقف کنید. ریحانه را آزاد کنید!»

از نکاتی که در این گفتگو ها مطرح شد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-                  مردم بیشتر از گذشته به قوانین زن ستیزانه شریعت اسلامی واقف بودند و آن را در کلیت خود محکوم می کردند.

-                  آنها در رابطه با خطر گسترش اسلام ابراز تعجب و نگرانی می کردند. به خصوص با توجه به گسترش حملات نیروی واپس گرای "داعش" در خاور میانه و درگیر شدن نه تنها آن منطقه بلکه خود غرب در "مهار" نیروهای اسلامی.

-                  برخی نیز در عین محکوم نمودن قوانین اسلامی و رژیم های اسلامی، راه حل خود را بر قراری صلح و دوری از هر گونه جنگ بیان کرده و معتقد بودند باید گفتمانی صحیح در راستای پیش برد مطالبات مردم  با این گروه ها رد و بدل شود و در این جهت بیشتر تلاش شود! ما تلاش کردیم به آن ها توضیح دهیم که برای دست یابی به صلح ما چاره ای جز از میان برداشتن عوامل ستم، ویران گری و کشتار مردم نداریم. کسانی که با جدیت سعی در به انقیاد درآوردن مردم به ویژه زنان داشته و در صددند جهان را بر مبنای مناسباتی سازمان دهی کنند که جز فقر، فلاکت، جهل وعقب ماندگی برای مردم در یک سو و انباشت ثروت، قدرت و منفعت برای طبقات حاکمه در نظام سرمایه داری از سوی دیگر نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

-                   برخی به درستی با نگرانی ابراز می کردند که موضوع فراتر از تنها نجات ریحانه است. موضوع ریحانه های دیگر و زندانیان دیگری است که قربانی اعمال این قوانین منسوخ هستند. در واقع باید کاری بس بزرگتر انجام داد و از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی حمایت کردند.

 این نظام اصلاح پذیر نیست و گردانندگان آن در هر شکلی که باشند ، چه به اصطلاح مدرن آن و چه فناتیک مذهبی آن، نه تنها قادر به از میان برداشتن و حل این تضادهای هولناک امروزی نیستند بلکه آن را گسترده تر نیز خواهند کرد زیرا کارکرد این سیستم در کل خود جز با تولید و بازتولید چنین مناسبات ستم و استثمارنمی تواند عملی شود.

به همین جهت است که وظیفه ای بسیار سخت بر شانه های ما سنگینی می کند. این که جنایت های این نظام را به طور عام و رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی ایران و قوانین منسوخ شریعت اسلامی را به طور خاص، عمیقا و شدیدا افشا کنیم و مردم را با بسیجی آگاهانه به تلاش در جهت سرنگونی آن ها رهنمون کنیم. هر دور نمایی جز این قادر نخواهد بود زمینه ای را هموار سازد تا بتواند مردم را و به ویژه زنان را از قید هرگونه ستم و استثمار رها سازد. این آکسیون پس از دو ساعت به پایان رسید.

 

رز بدرخانی یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در انگلستان

12 اکتبر 2014

 

image-4751991928a2075eed4be35ebc768ba77dcdf2635d2f816a091a8cc6f3cca690-V

 

image