گزارشی از شرکت در تظاهرات ضد ترامپ در لندن

گزارشی از شرکت در تظاهرات ضد ترامپ در لندن

در روز دوشنبه سوم ژوئن 2019 دونالد ترامپ برای دومین بار برای یک دیدار رسمی وارد لندن شد. از این رو از همان روز دوشنبه در اعتراض به ورود او به عنوان فردی که سیاست های جنگ طلبانه، نژادپرستانه و فاشیستی، زن ستیزانه، ضد محیط زیست، جدایی طلبانه، مداخله گرانه و بسیاری دیگر دارد و در حال اعمال و نهادینه کردن جهانی آن است  تظاهرات هایی در شهر لندن برگذار شد. بزرگترین آن ها در روز سه شنبه و از سوی «ائتلاف ضد جنگ» برگذار شد که ما فعالین و هواداران سازمان زنان 8 مارس نیز با بنر و Tekstvak:  پلاکارد و پخش اعلامیه به آن پیوستیم.

حضور ما در خدمت به انتقال پیامی مهم و معین در شرایط کنونی بود. این که این جنگ نه تنها ربطی به منافع مردم ایران ندارد بلکه آمریکا و امپریالیسم در کلیت خود هرگز هیچ مساله ای با سرکوب و ستم و فقر و فلاکت و زن ستیزی و ... که 40 سال حکومت رژیم جمهوری اسلامی برای مردم داشته است ندارند و تنها در پی اعمال منافع خود در کنترل هر چه بیشتر نیروهای مادی و انسانی این جهان و نقاط استراتژیک و مهم آن هستند. این که سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم آمریکا چه فجایعی را برای مردم و به ویژه زنان افغانستان و عراق به بار آورد و چگونه به پایه گذاری و گسترش نیروها و دولت های زن ستیز و ارتجاعی بنیادگرای اسلامی قد داد. و این که ما با جدیت در برابر زن ستیز و ارتجاعی جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا خواهیم ایستاد.

استقبال مردم از حضور ما به عنوان زنان فعال ایرانی و اعلامیه های مان نیز بسیار خوب بود.

با توجه به این که به نظر می رسید برنامه ریزی آمدن ترامپ به طور آگاهانه در این ماه و ابتدای هفته در نظر گرفته شد، و با توجه به این که اقشار زیادی از مردم کارکن و دانش آموزان و دانشجویان با محدودیت هایی در جهت شرکت در این تظاهرات رو به رو بودند، و با توجه به این که هوا نیز نامساعد و بارانی بود؛ اما ده ها هزار نفر از مردم از جمله جوانان هم چنان در این اعتراض به خیابان آمدند. پیام ها و ابتکار عمل ها بسیار گوناگون و جالب بود و نشان از این داشت که چطور نارضاینی ها و دغدغه ها از روزنه های مختلف در حال شکل دادن به یک موج اعتراضی به یک سو و جهت معین است. پلاکاردها و شعارهای مردم شامل حمایت از محیط زیست، محکومیت زن ستیزی و لغو سقط جنین، حمایت از مردم فلسطین و نقش آمریکا در حمایت از اسرائیل، محکومیت جنگ ها و جنگ علیه ایران، نژاد پرستی و فاشیسم، تفرقه افکنی و نابرابری، نفرت پراکنی و خارجی ستیزی، مهاجر ستیزی و بسیاری دیگر بود.

فعالین سازمان زنان 8 مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

5 ژوئن 2019