گزارش روز جهانی زن در شهر برمن آلمان

گزارش صدمین سالگرد روز جهانی زن در شهر برمن آلمان

 

امسال در صدمین سالگرد روز جهانی زن  در شهر برمن آفتاب هم ما را همراهی کرد. درخشش خورشید در آسمان همیشه ابری برمن حرکت ما را شکوه و حرارتی دیگر بخشید. تظاهرات روز 8 مارس به دعوت "کنفرانس زنان شهر برمن" با شعار " زمان آن رسیده که زنان آیندهء خود را به دست گیرند."از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر برگزار شد.  این زنان نماینده ای هم به ونزوئلا فرستاده بودند که در بخشی از  راهپیمایی ارتباط مستقیم با کنفرانس جهانی زنان در ونزوئلا را  ترتیب داده بود وگزارش زنده ای از تظاهرات برمن را درآنجا ارائه می کرد.

فعالین سازمان زنان هشت مارس به همراه چند گروه دیگر زنان و بسیاری از زنان و مردان  آزادی خواه ساکن شهر با این دعوت همراه شدند.

 

مراسم  امسال با حضور زنان و مردانی از ملیتهای مختلف، با سالهای گذشته متفاوت بود. در این تظاهرات  رنگارنگ و پر شور، زنان کشور های مختلف گردهم جمع شده بودند تا یکباردیگراتحاد خود را علیه کلیه اشکال نابربری و ستم بر زنان فریاد کنند.      

 تظاهرات با تجمعی در میدان مرکزی شهر آغاز شد . و سپس با عبور از خیابانهای مرکزی  شهرهمراه با شعار هایی مبنی بر خواست آزادی و همچنین برابری حقوقی و اقتصادی برای زنان ادامه یافت. در حین راهپیمایی دو توقف دیگر در نقاط شلوغ شهربرای اجرای برنامه ها ترتیب داده شد.در این  فاصله گروه های مختلف بیانیه های خود را خواندند. بیانیه سازمان زنان 8 مارس  که در واقع متن کوتاه شدهء اعلامیه سراسری مان بود توسط دختر جوانی قرائت شد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. 

همچنین برنامه های هنری مثل تاتر خیابانی با عنوان " اشک ما کریستالی از لبخند خواهد شد" اجرا شد که تغییر شرایط تحمیلی سیستمهای سرمایه داری و ارتجاعی بر زنان را به دست زنان، تصویر می کرد. ترانه های زیبایی با مزامین فرهنگی به زبانهای مختلف را یک زن فرانسوی با صدای  بسیار زیبای خود همراه با گیتارش اجرا کرد. زنان کرد ترکیه هم که با لباسهای محلی در تظاهرات شرکت داشتند همراه با موسیقی زنده کردی رقصیدند. برنامه های هنری که در مجموع مزامین مترقی داشتند، به تظاهرات تنوع و انرژی خاصی بخشیده بود.      

 

 

 

 ما، زنان 8 مارس پرچم قرمز بزرگی با خود حمل می کردیم که یک طرف آنرا باعکس هایی از مبارزات زنان ایران پوشانده بودیم و طرف دیگر آن اسم سازمان را نوشته شده بود. شعارهایی که حمل می کردیم  جدایی کامل دین ازسیاست، لغو حجاب اجباری، برابری جنسی ، غیر ممکن بودن دمکراسی بدون رهایی زنان و بدون حقوق برابرو...بود.اعلامیه 8 مارس در سطح بسیار وسیع پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت.                                                                                                                     

همزمان با ما ، درتجمع دیگری، یک حرکت ابتکاری را یک گروه از زنان آلمانی به نام" مافالدا" ترتیب داده بودند. این جمع 40 نفره همگی تی شرتهای قرمزی بر تن داشتند که روی هر کدام از آنها شعا ری  علیه خشونت بر زنان نوشته شده بود و با حرکات موزون در چند نقطه از شهر توجه مردم را به خواسته های خود جلب کرده بودند. طبق هماهنگی های قبلی "مافالدا" آخرین قسمت از برنامه خود را در محل تجمع پایانی تظاهرات ما برگزار کرد و در واقع هر دو حرکت در یک نقطه و همزمان به پایان رسید.

 

بعد از متفرق شدن تظاهرات زمانی که ما ضمن جمع کردن وسایل با معدود افرادی که هنوز در محل بودند در رابطه با مسایل زنان در شمال افریقا و خاورمیانه گفتگو می کردیم، متوجه نزدیک شدن تظاهرات دیگری برای بزرگداشت روز زن شدیم. با کنجکاوی به آنها نزدیک شدیم و با پرس و جو و بررسی عکسها، شعارها وبنرهایشان و یک مشورت سریع جمعا تصمیم گرفتیم برای حمایت از این حرکت به آنها ملحق شویم . این حرکت ما که نشان از همدلی با نیروهای رادیکال و مترقی شهر داشت با استقبال این گروه  روبرو شد. این گرو ه ضد جنگ،  با شعار مرکزی "انقلاب بجای جنگ جهانی سوم" و تصاویری از زنان انقلابی دنیا به خیابان آمده بودند.

 

در مجموع صدمین سالگرد روز جهانی زن در شهر کوچکی مثل برمن مورد توجه جمع کثیری از مردم و نیرو های مختلف قرار گرفت و از ماهها قبل، برنامه های متنوعی برای این روز تدارک دیده شد. ما هم تلاش کردیم در تدارکات و جهت گیری حرکات در حد توان تاثیر گذار باشیم . وموفق شدیم با بخشی از زنان حساس به مسائل زنان در جهان آشنا شده و ارتباط برقرار کنیم و یا ارتباطات گذشته مان را محکمتر سازیم. البته  با مخالفتهایی هم روبرو بودیم.از یک سو مخالفتهایی از طرف نیروهای ارتجاعی که به درستی نظرات ما را در مورد آزادی زنان و جدایی دین از دولت خطری در حفظ سیستمهای وابسته و واپسگرا می دیدند، و از سوی دیگر مخالفت نیروهای ضد امپریالیست که به گمانشان این شعارها میتواند در تقابل با برخی جنبشهای ضد امپریالیستی جهان سوم که مضمون مذهبی دارند، قرار گرفته وآنها را تضعیف کند. ولی تجربه نشان داده که پی گیری و پا فشاری بر خط صحیح در دراز مدت میتواند به نیروهای آزادی خواه کمک کند که جهت گیری صحیح داشته باشند.  

سازمان زنان 8 مارس ( ایران- افغانستان ) واحد برمن

 8 مارس 2011  

www.8mars.com / 8marsbr@gmail.com