گزارش گردهم آیی 4 سپتامبر در برمن

گزارشی از گردهم آیی 4 سپتامبر در برمن در بزرگداشت سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی

بعد ازظهر جمعه روز پنجشنبه 4 سپتامبر در یکی از نقاط مرکزی شهر برمن در بزرگداشت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی وهمچنین تجدید میثاق با کشته شدگان راه آزادی در سی سال گذشته، اکسیونی از طرف زنان 8 مارس برگزار گردید.

با کمک دوستان 8مارس در برمن، هامبورگ و هلند، تدارکات اکسیون از چند روز قبل مهیا شد. در رابطه با ترجمه متون به زبان آلمانی، چند نفر از دوستان جوان 8 مارس هم مشتاقانه ما را یاری کردند.

فراخوان آکسیون به فارسی و آلمانی برای نیروهای مترقی شهر فرستاده شد و در مراکز پر رفت و آمد نصب گردید. 

در طول مدت آکسیون هوا بسیار متغیربود و باد شدید و باران مشکلاتی برای بر پا نگاه داشتن میز و بنر و تابلوها...ایجاد کرده بود؛ با اینحال بیانیه " مبارزه ادامه دارد"  به فارسی و آلمانی با استقبال مواجه شد و بازدید کنندگان آکسیون مایل بودند در مورد چگونگی اوضاع کنونی در ایران ودرگیری ها  اطلاع پیدا کنند. با تصاویر موجود از کشته شدگان اخیر و اطلاعات وآمار کشته شدگان دهه 60  و سی سال گذشته، برای بازدیدکنندگان توضیح داده می شد که اگر چه اختلافات درون نظام بهانه آغاز درگیری های اخیر بود ، ولی هدف مبارزات مردم تغییرات اساسی در جهت کسب آزادی و برابری است که بدون نابودی کل نظام ممکن نمی باشد.

یک خانم ایرانی ساکن برمن که بتازگی سفری به ایران داشته، معتقد بود که مبارزه بطور پراکنده و به اشکال مختلف ادامه دارد. این خانم شخصا یکی از جوانانی که بتازگی آزاد شده بود را می شناخت و از شرایط جسمی بد این جوان خبر می داد.

به خانم جوان ایرانی دیگری که نویسنده مقالات اجتماعی بود و در اکسیون قبلی ما، با ما آشنا شده بود آدرس سایت 8 مارس و چند سایت خبری و دانشجویی داده شد تا بتواند آخرین اطلاعات ونظرات را در رابطه با اوضاع در ایران و شرایط زنان و جوانان را پیدا کند.

یک خانم آلمانی هم که زمانی همسر ایرانی داشته و فرزند نیمه ایرانی نیمه آلمانی داشت، معتقد بود که مردان مسلمان به علت اعقادات مذهبی بسیار دیکتاتور و مرد سالارند. که توضیح داده شد با جدایی دین از دولت دیگر اینگونه برخوردها با اتکا به قوانین دینی از جانب دولت حمایت نخواهد شد.                                                                                            

 یکی از فعا لین زن آلمانی که در رابطه با زنان فعالیت میکند با مطالعه فراخوان ما آمده بود و کنجکاو بود دررابطه با اوضاع ایران و شرایط کنونی زنان بیشتر بداند. او همچنین پیشنهاد کرد که ما در جلسه ای که قراراست در رابطه با ایران    داشته باشند شرکت کنیم.                                                                                                            

بلافاصله بعد از پایان اکسیون، ما برگزارکنندگان، مثل همیشه جلسه ای برای جمعبندی نقاط ضعف و قوت برنامه داشتیم که تجربه خوبی برای پیشبرد بهتر فعالیتهای بعدی خواهد بود.

سازمان زنان 8 مارس ( ایران _افغانستان )  واحد برمن

 9 سپتامبر 2009