گزارش گردهم آیی روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - برمن / آلمان

گزارش گردهم آیی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» در شهر برمن آلمان

عصر جمعه 25 نوامبر مطابق قرار قبلی، در یکی از مراکز پر تردد شهر با زنانی از سایر گروهها اکسیون خود را آغاز کردیم. ما به عنوان فعالین «سازمان زنان 8 مارس» و سایر گروههایی که در چند سال اخیر با نام « کنفرانس زنان شهر برمن» با هم مراسم «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» و همچنین «روز زن» را برگزار می کنیم در نشست های تدارکاتی، تصمیم گرفته بودیم مکان برگزاری اکسیون را تغییر ندهیم چرا که این مکان برای بسیاری از علاقه مندان شناخته شده است و همه ساله ما را در این مکان جستجو می کنند. باز هم مثل سالهای پیش با چند روزنامه محلی برای درج فراخوان و همچنین تهیه گزارش تماس گرفته بودیم ولی علی رغم برخورد دوستانه ای که با ما داشتند نه فراخوان را چاپ کردند و نه گزارشی از اکسیون تهیه و پخش کردند.  

عکس ها و شعارها یی که به همراه داشتیم را در مکان های مناسب نصب کردیم که در تمام مدت اکسیون توجه زیادی را به خود جلب می کرد. هر کدام از ما، شعارهایی به زبان آلمانی را هم به گردن آویزان کرده بودیم. محتوای شعار های ما بسیار رادیکال تر از شعار سایر گروه ها بود، و این امری بود که بسیاری از زنان و مردان مترقی را برای دریافت اعلامیه و گفتگو به سمت ما جلب می کرد. شعارهایی مثل: "رهایی زنان شرط رهایی جامعه است"، "نه به سکسیسم نه به راسیسم"، "زنان جهان برای مبارزه با زن ستیزی امپریالیست ها و مرتجعین متحد شوید" و... .

از آنجا که اکسیون در روز جمعه برگزار می شد لازم بود که از بعد از ساعت کاری، برنامه را آغاز کنیم و بنابراین کل برنامه در ساعات تاریک روز انجام گرفت. برای ما که تلاش داشتیم هم زمان با پخش اعلامیه "علیه خشونت"، مخاطبین را با « کارزار مبارزه با خشونت» هم آشنا کنیم و حمایت آن ها را جلب کنیم، تاریکی هوا امری منفی بود؛ چراکه برخی مایل بودند قبل ازامضای فراخوانِ کارزار، متن فراخوان را بخوانند و با تاریکی هوا این کار ساده ای نبود. با این حال آدرس ایمیل ها را ردوبدل کردیم تا بتوانیم در روزهای آینده بیشتر در این مورد اطلاعات رد و بدل کنیم. یک زن جوان آفریقایی تبار که تمام طول اکسیون همراه با کودکان خردسال اش ما را همراهی می کرد، با توضیحات ما  با علاقه تمام نام و آدرس ایمیل خود را به عنوان حامی کارزار به ما داد.

       

در فواصل برنامه یکی از زنان هنرمند آلمانی، که در بسیاری از اکسیون ها ما را همراهی می کند، این بار هم با خواندن ترانه های انقلابی به زبان های مختلف، همراه با نواختن گیتار، شور و حرارتی خاص به برنامه داده بود و خیلی مورد استقبال و تشویق قرار گرفت. 

 در بخش میکروفون آزاد  که هم زنان گروه های مختلف و هم سایر زنان حاضر که که به اکسیون ملحق شده بودند، می توانستند خبر، خاطره ویا پیام خود را به گوش سایرین برسانند، یکی از رفقای ما در دو نوبت بخشهای مهمی از اعلامیه 8 مارس را قرائت کرد که مورد استقبال واقع شد. برخی از حاضرین بعد از شنیدن پیام و راهکارِ ما، برای دریافت اعلامیه مراجعه می کردند.

اغلب کسانی که به اکسیون توجه نشان می دادند، در گروه های سنی میان سال بودند ولی دختران جوانی هم بودند که بعد از  دیدن عکس ها و شنیدن پیام ما، با علاقه برای یک گفتگوی کوتاه و دریافت اعلامیه به ما مراجعه می کردند که این خیلی دلگرم کننده بود. البته بودند کسانی هم که برخورد سردی به کل برنامه داشتند و با عجله ما را دور می زدند که هر چه زودتر خود را به بازارهای کریسمس برسانند؛ مبادا که دیدن تصاویر، خواندن شعارها و اعلامیه ها و شنیدن پیام ها، لحظاتی آنان را با واقعیات دهشتناک این جهان روبرو سازد. این دسته از مردم توجه ندارند که ندیدن فجایعی که زندگی زنان و سایر اقشار تحت ستم در جهان را تحت الشعاع قرار داده، چیزی از عمق فاجعه نمی کاهد. تنها طوفانی عظیم با اتکا به قدرت و توان بی پایان زنان و سایر اقشار زحمتکش و تحت ستم است که می تواند با این فجایع مقابله کند و تنها با کسب آگاهی، اتحاد و تشکل است که می توان صف عظیم و توفنده ای در مقابل امپریالیست ها و مرتجعین جهانی که عامل این فجایع هستند، شکل داد و این نظم را فرو ریخت.    

سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان) واحد برمن

نوامبر 2016