گزارش تظاهرات اعتراضی به انتخابات نمایشی رئیس جمهوری در ایران- هلند

گزارش تظاهرات اعتراضی به انتخابات نمایشی رئیس جمهوری در ایران- هلند

جمعی از فعالین تشکل 8 مارس به همراه سایر نیروهای آزادیخواه و مترقی در اعتراض به انتخابات نمایشی در ایران روز جمعه ۱٢ ژوئن  از ساعت  1 تا 5 بعد ظهر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در هلند دست به اعتراض زدند.

از همان ابتدای ورود ما به محل با برخورد های بد پلیس ها روبرو شدیم؛  فضا کاملا امنیتی و از برخورد پلیس ها معلوم بود که فضا برای ما تنگ خواهد بود. حق عبور از منطقه مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دن هاگ را نداشتیم؛ ما در محوطه ای بسته که توسط پلیس و نرده های آهنی محاصر شده بود قرار داشتیم. بر روی پلاکاردها و پرچمهایی که داشتیم شعارهای« مرگ بر جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی؛ نه به انتخابات، نه به حکومت اعدام؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد»  نوشته شده بود و تی شرت هایی که به پیشنهاد دختر و پسر جوانی تهیه شده بود که بر روی آنها هم به زبان های  فارسی و هلندی شعار نوشته شده بود؛ همچنین عکسهایی از جنایات جمهوری اسلامی به همراه داشتیم  که ازهمان ابتدا با مخالفت پلیس برای استفاده از آنها روبرو شدیم؛ پلیس ها با برخورد بسیار زشت؛ پلاکاردهایی که بر روی آنها فارسی نوشته شده بود را به دلیل این که قابل فهم برای آنها نیست و امکان دارد تهدید کننده باشد را می گرفتند و می گفتند که حق ندارید از آنها استفاده کنید و حتی فرصت توضیح و اعتراض را از ما گرفته بودند و با کوچک ترین اعتراضی دستگیر می شديم. پلیس دو زن و دو مرد از دوستان ما دستگیر کرد و به بازداشتگاه پليس  که در 3 کيلو متری آنجا بود بردند؛ یکی از دستگیر شدندگان که پسر جوانی بود در اعتراض به برخورد پلیس  در هنگام دستگیری با ضرب و شتم شدید پلیس روبرو شد. بعد از مدتی که ما مشغول شعار دادن و اعتراض بودیم پلیس یکی دیگر از معترضین را از داخل محوطه ای محصور شده دستگیر کرد؛ قبل از شروع برنامه 2 نفر را که با تعدادی دیگری از دوستانی که زودتر از ما به آنجا رفته بودند و منتظر بقیه بودند بعلت تبليغ عليه انتخابات و صحبت با مردم رای دهنده  توسط پلیس دستگیر شده بودند. در مجموعه ما 7 دستگیری داشتیم؛ هر کدام از بازداشت شدگان را به مدت 6 تا 8 ساعت در زندان نگاه داشتند و جریمه 250 یوروی برای هر کدام تعیین کردند وتقريبا همگی تا بعد از ساعت 8 شب آزاد شدند. البته يکی از دوستان به اتهام واهی«حمله به پليس» می بايستی دادگاهی شود.!!!

 ازنحوه برخورد وعملکرد پلیس کامل روشن بود که آنها کنار کدام جناح ایستاده اند و حافظ منافع چه کسانی هستند، درمتعرض به برخورد زشت پلیس و دستگیری بی دلیل دوستان به پلیس ها می گفتیم که اگر شما قرار است کسی را دستگیر کنید کسانی که در اینجا سفارت دارند و جنایات می کنند و تروريست هستند را دستگیر کنید. شما مخالف تروریست هستید یا موافق آن؟ ما برای مخالفت با تروریست و جمهوری اسلامی اینجا هستیم و شما  با ما اینگونه برخورد و دستگیر می کنید؛ اما پليس گوشش بدهکار نبود.

با این وجود تمامی گروه‏ها و افراد شرکت کننده با تمام محدودیتها و سختگیری های پلیس سعی کردیم  جمعیتی که به صف در مقابل سفارت برای رای گیری ایستاده بودند و يا کسانی که به سمت سفارت می رفتند،را مورد مخاطب قرار داده و به افشاگری سی سال حاکمیت خونین جمهوری اسلامی پرداختیم. جنایات دهه 60 و 67  که در آن زمان ده‏ها هزار زن و مرد انقلابی، مترقی و کمونیست در زندانهای جمهوری اسلامی در زمان نخست وزیری موسوی؛ به جوخه‏ی اعدام و تیر باران فرستاده شدند را یادآور شدیم؛ مطرح کردیم « هرکدام از اين کاندیداها که رییس‏جمهور بشود، راننده‏ی نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی خواهد بود».رای به جمهوری اسلامی يعنی رای به اعدام و شکنجه، رای به فقر و فلاکت و اعتياد؛ مشروعیت بخشیدن به این نظام زن ستیز و ضد بشری است.

 

ما همگی تا پایان تظاهرات با فریاد شعارهایی از جمله: حکومت اعدام و سنگسار نمی خواهیم، حجاب اجباری نمی خواهیم، مرگ بر این رژیم زن ستیز، مرگ بر حکومت اعدام، مرگ بر حکومت سنگسار،  جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد  را سر دادیم و تظاهرات با خواندن سرودهای انقلابی پایان یافت. بعد از پایان برنامه تعدادی برای پیگیر شدن دستگیر شدگان به اداره پلیس رفتیم.

 

فریدا از فعالین تشکل 8 مارس( ایران- افغانستان) هلند

جمعه 20 ژوئن 1388-2009