گزارش تصویری از برگزاری روز جهانی زن در 7 مارس 2010 - هلند

گزارش تصویری از برگزاری روز جهانی زن در 7 مارس 2010 - هلند

 

تشکل زنان 8 مارس همراه با تشکلات و فعالین جنبش رادیکال و مترقی زنان از کشورهای مختلف؛ روز یکشنبه 7 مارس 2010 روز جهانی زن را  در شهر روتردام برگزار کردند.

IMG_0759-2IMG_2183-2IMG_0863-2

IMG_0765-2IMG_0848-2IMG_0750-2

IMG_2159-2IMG_0920-2IMG_2173-2

IMG_0847-2IMG_2175-2IMG_0833-2

IMG_2186-2IMG_2172-2IMG_2171-2

fo2IMG_2199IMG_0976-2

IMG_2205IMG_0963-2IMG_0960-2

IMG_0952-2IMG_0946-2IMG_2197

                                                                          سازمان زنان 8 مارس- هلند