آکسیون ایستاده درھلند شهرخرونینگن

گزارشی از آکسیون ایستاده درھلند شهرخرونینگن برای نجات جان ریحانه جباری!

 

شنبه 11اکتبر 2014 آکسیون ایستاده در یکی از شهرهای هلند خرونینگن با حضور فعالین سازمان زنان هشت مارس در میدان این شهر در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی در اعدام ریحانه برگزار شد. برهیچ فرد مبارز و آزادی خواهی پوشیده نیست که مبارزه برای نجات جان ریحانه مبارزه با تجاوز و اعدام است. آری مبارزه برای سرنگونی رژیم ضد زن جمهوری اسلامی و تغییر افکار مردم جز با مبارزه علیه کلیه قوانین سرکوب گرانه ای که فرودستی نیمی از جامعه را جزو لاینفک خود قرار داده است میسر نیست.

مردم با دیدن شعارها و عکس و.... به طور مرتب به نزد ما می آمدند و از سرگذشت دقیق ریحانه سوال می کردند. بسیاری از آنان با ما و اهداف ما موافق بودند و بلافاصله با امضای خود که برای آزادی ریحانه تهیه کرده بودیم، همبستگی خود را اعلام می کردند. میدان شهر بسیار شلوغ بود و ما توانستیم اعلامیه ها را به تعداد زیادی در بین مردم پخش کنیم و تعداد وسیعی از این حرکت ما استقبال کردند. ما وقتی که به آنها می گفتیم که درهمین ساعت در کشورهای دیگر نیز به همین مناسبت آکسیونهای اعتراضی داریم، این حرکت را خیلی تازه و قابل تحسین می پنداشتند. در این آکسیون ما با تعدادی زن آشنا شدیم که اعلام کردند برای برنامه های دیگر ما شرکت خواهند کرد.

این آکسیون پس از دو ساعت با موفقیت به پایان رسید.

127

 

128

 

135

 

این یک دانشجوی مکزیکی بود که خیلی برای ریحانه متاثر شد و آرزوی آزادی برای وی را داشت.

136

 

146

 

148

 

139

 

151

 

152

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) هلند – خرنینگن

12 اکتبر 2014