گزارش تصویری از برگزاری راهپیمائی 8 مارس 2011 در هلند

گزارش تصویری از برگزاری راهپیمائی 8 مارس 2011  در هلند

تشکل زنان هشت مارس ۱۰۰مین سالگرد روز جهانی زن را همراه با دیگر تشکلات و فعالین جنبش رادیکال و مترقی زنان

از کشورهای مختلف در شهر آمستردام هلند برگزار کردند.

 

CIMG4023-2

CIMG3996-2

CIMG3975-2

CIMG3976-2

CIMG3970-

CIMG3995

CIMG4007-2

CIMG3971-2

CIMG3979-2

CIMG4000-2

CIMG3987-2

CIMG4013-2

CIMG4008-2

CIMG3966-2

CIMG4022-2

CIMG4025-2

CIMG4033-2

8

CIMG4038-2

shoar-zan

IMG_3240_resize-2

 

سازمان زنان هشت مارس(ایران- افغانستان)- هلند 8 مارس 2011