گزارش روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - هلند

 

سازمان زنان هشت مارس واحد هلند همراه با «کمیته ضد خشونت بر زنان» که متشکل از سازمانها و تشکلات مختلف زنان امسال هم همانند سالهای گذاشته به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان آکسیون اعتراضی را تدارک دیده بودند که روز جمعه 25 نوامبر از ساعت 18:30 در مرکز شهر روتردام هلند برگزار شد.

کمیته برگزار کنندگان در محل تجمع نیروهای گوناگون عکس ها و پرچم های گوناگونی خود را برافراشتند که همگی حاکی از خشونت بر زنان بود.

SAM_1602

 

SAM_1600

 

SAM_1606

 

SAM_1605

برنامه با خواندن بیانیه ی جمعی گروه برگزار کننده آغاز شد. بیانیه حاکی از اهمیت برگزاری آکسیون و اینکه چرا روز 25 نوامبر به عنوان روز جهانی خشونت علیه زنان شناخته شد ه است بود. و اینکه خشونت بر زنان  مرز نمی شناسد و باید با مبارزاتمان به خشونت بر علیه زنان پایان دهیم .

در اعتراض به سیاست های اخیر دولت ترکیه علیه زنان؛ نمایش نمادین حجاب اجباری به اجرا در آمد که این نمایش مورد توجه بسیاری از شرکت کنندگان و مردم  حاضر در آکسیون قرار گرفت. این نمایش حجاب اجباری بصورت پیچاندن پارچه های رنگی بدور بدن زنان به نمایش در آمد. یکی از فعالین تشکل هشت مارس که در این نمایش شرکت کرده بود؛ گفت که در ایران هم زنان اسیر حجاب اجباری و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی هستند.

SAM_1599

  پرچمی که سازمان زنان هشت مارس با خود حمل می کردند شعار «به خشونت علیه زنان پایان دهید!» و «نه به جمهوری اسلامی- نه به امپریالیست ها؛ جهانی بدون خشونت امکان پذیر است!» بود؛ همچنین عکس هایی از اشکال گوناگون خشونت بر زنان .

SAM_1626

اعلامیه مرکزی تشکل هشت مارس «این جهان مملو از خشونت علیه زنان دیگر قابل تحمل نیست!» و بیانیه «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران!» به زبان فارسی و انگلیسی و هلندی را پخش کردیم. در رابطه با اهمیت حمایت آنان از کارزار ضد خشونت بر زنان و مبارزه هر زنی برای رفع خشونت تا آنجا که وقت و امکان داشتیم توضیح دادیم و چند نفر اعلام همبستگی کردند و گفتند نام خود را برای همکاری با کارزار ضد خشونت از طریق ایمیل ارسال می کنند و خواهان این بودند که در جریان برنامه های کارزار قرار بگیرند. بسیاری می گفتند که این مبارزات باید بیشتر ادامه داشته باشد و اعلام همدردی و همبستگی می کردند. همچنین اعلامیه های گوناگونی از طرف نیروهای برگزارکننده  که مضمون همگی آنها مبارزه با خشونت علیه زنان بود پخش شد.

 حرکت جمعیت با حمل مشعل و دادن شعار از خیابانها و مراکز شهر به سمت سالن برنامه

SAM_1614

 

SAM_1620

 

SAM_1617

 

SAM_1610

برنامه در سالن بعد از استراحت کوتاهی با خوش آمد گویی آغاز شد.

در سالن اجرای برنامه علاوه بر شعار مرکزی کمیته؛ عکس زنان مبارز کردستان و عکس رفیق آذر درخشان زده شده بود.

دو نفر از برگزارکنندگان بار دیگر بطور کوتاه بحثی را در مورد خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف ارائه دادند.

 

SAM_1631

SAM_1635

 

SAM_1633

 

در سالن برنامه دو میز وجود داشت. میز تشکل ما که  بر روی آن برخی از شماره های نشریه هشت مارس؛ اعلامیه های مختلف و همچنین بیانیه کارزار ضد خشونت؛ و پرچمی که شعار «نه به جمهوری اسلامی نه به امپریالیستها! ما خواهان ساختن جهانی دیگری هستیم!» نصب شده بود؛ همراه با عکس های مبارزاتی زنان. میز دیگر اختصاص به یکی از تشکلات زنان ترکیه بود و وسایلی که دست رنج زنان زندانی بود را برای کمک به زنان زندانی در ترکیه می فروختند.

 

برنامه  امسال زودتر از سالهای گذاشته به دلیل کمبود وقت با برنامه موزیک و رقص کردی به پایان رسید.

 

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان) – هلند

 

 28 نوامبر 2016