گزارش تجمع اعتراضی در محکوم کردن قدرت گیری طالبان در افغانستان

آلمان- شهر برمن

روز جمعه 20 اوت 2021 از ساعت 13:00 تا 15:00 در مرکز شهر برمن (Marktplatz)، گردهم آیی اعتراضی با بیش از 500 نفر شرکت کننده از افغانستانی های مقیم برمن، ملیت های مختلف، گروه های زنان، گروه های مختلف چپ و جریانات حامی صلح، در اعتراض به قدرت گیری طالبان و حمایت از مردم افغانستان، برگزار شد.

فعالین "سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان) هم که طی روزهای گذشته، همه افراد آزادیخواه و رادیکال شهر را به شرکت در این گردهم آیی دعوت کرده بودند، با بیانیه ها و بنر های خود، مجموعه تأثیر گذاری از عکس هایی که گویای وحشی گری های طالبان، آوارگی مردم و مبارزات و مقاومت زنان و مردم افغانستان و  بود، همچنین شعارهایی از قبیل : ["تا خون در رگ ماست، طالب دشمن ماست"]،  [قدرت گیری طالبان، ازطریق: خیانت ارتش، حمایت امپریالیست ها و حکومت های ارتجاعی منطقه] و[برای حمایت از زنان افغانستان، علیه ارتجاع و امپریالیسم متحد شویم!]، به زبان های فارسی و آلمانی، در این اعتراضات نقش گرفتند.

بیانیه هشت مارس که توسط یکی از زنان هشت مارس خوانده شد وسیاست های ارتجاعی و امپریالیستی در داخل و خارج از افغانستان را در قدرت گیری طالبان افشا و بشدت محکوم می کرد، مورد استقبال و تشویق حاضرین قرار گرفت.

در پایان برنامه، چند تن از زنان افغانستانی غیر متشکل  به سمت زنان هشت مارس آمدند و از حمایت فعالین 8 مارس و بیانیه محکم و پرمحتوای این سازمان که در متنی کوتاه، به درستی به جوانب مختلف موثر در اوضاع افغانستان و راه برون رفت، اشاره کرده بود صمیمانه تشکر کردند.

 

 

 

بنر برخی جریانات شرکت کننده در این گردهم آیی

با وجودی که پلیس بر اساس پروتکل های بهداشتی، موانع زیادی بر سر راه  توزیع  اعلامیه ایجاد کرده بود، تعداد زیادی اعلامیه 8 مارس، به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی به اشکال مجاز، بین حاضرین پخش شد. بعد از اینکه همه اعلامیه هایی که همراه داشتیم توزیع شدند، از برخی از حاضرین هم که مشتاق دریافت بیانیه بودند، آدرس ایمیل اشان گرفته شد و بعد از اکسیون بیانیه برای اشان ارسال شد.

 

در اغلب بیانیه هایی که توسط نیروهای افغانستانی شرکت کننده خوانده می شد، همچنان امید به حل مشکل افغانستان، توسط حکومت های امپریالیستی و سازمان های بین المللی مشهود بود و تنها پرچمی که بسیاری از شرکت کنندگان افغانستانی، همراه داشتند، متاسفانه همان پرچم جمهوری اسلامی افغانستان بود. فعالین هشت مارس تلاش کردند در گفتگوهای کناری با زنان جوان افغان، در حد توان خود، حین برملا کردن دسیسه های امریکا و سایر امپریالیست های غربی و شرقی و حکومت های مرتجع منطقه، نقش حکومت فاسد و وابسته اشرف غنی در روی کار آمدن طالبان و ماهیت ارتجاعی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را افشا سازند.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) واحد برمن