گزارشی از آکسیون ایستاده در دفاع از زنان و مردم افغانستان، علیه طالبان، امپریالیسم آمریکا و متحدین اش، و سایر نیروهای مرتجع در منطقه

گزارشی از آکسیون ایستاده

 در دفاع از زنان و مردم افغانستان، علیه طالبان، امپریالیسم آمریکا و متحدین اش، و سایر نیروهای مرتجع در منطقه

روز چهارشنبه ۱۸ اوت ۲۰۲۱ «سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) – هلند، همراه با یکی از سازمان‌های زنان کُرد – هلند»، آکسیون ایستاده‌ای از ساعت ۵ بعد ازظهر در مرکز شهر دن هاگ برگزار کردند.

از طرف برگزارکنندگان پیام هایی، در دفاع از زنان و مردم افغانستان، افشای ۲۰ سال اشغال نظامی این کشور توسط امپریالیستم آمریکا و متحدین‌اش و سایر نیروهای مرتجع در منطقه، تحت شعار مبارزه با «تروریسم» و «رهایی زنان» خوانده شد.

ثمره حضور نظامی امپریالیستم آمریکا و متحدین اش‌، بعد از گذشت ۲۰سال جنگ و آوارگی میلیونها انسان، غارت و نابودی یک کشور، مذاکرات و معاملات پشت پرده با طالبان، مهیا شدن فضا برای کسب قدرت سیاسی، این نیروی ارتجاعی و ضد زن بود.

بازگشت دوباره نیروی ارتجاعی طالبان و قدرت گیری آنها در افغانستان، زندگی میلیون‌ها مردم بخصوص زنان را؛ دستخوش سیاست های ضد مردمی و برنامه‌های هدفمند و جنایت‌کارانه امپریالیست‌ها؛ نه تنها در افغانستان، بلکه در کل منطقه را در بر خواهد گرفت.

در همبستگی و حمایت بین المللی در محکوم کردند این جنایات، دفاع از مردم افغانستان، رهایی کامل زنان و نجات این کشور از دست نیروی ارتجاعی و ضد زن طالبان شدیم.

یکی از فعالین سیاسی زن افغانستان در هلند، ضمن افشاگری از اهداف و سیاست‌های حضور امپریالیستم آمریکا و متحدین اش در افغانستان، سکوت جهانی نسبت به فاجعه ای که برای مردم افغانستان اتفاق افتاده است. قدرت گیری طالبان با حمایت و مذاکرات امپریالیست ها در افغانستان را محکوم کرد. در دفاع از مردم افغانستان؛ خواهان حمایت بین المللی از مردم و نیروهای سیاسی این کشور شد. و از برگزارکنندگان این آکسیون که برای حمایت از مردم افغانستان این آکسیون را برگزار کردند تشکر کرد.

در این آکسیون علاوه بر خواندن پیام از جانب چندین تشکلات مختلف؛ شعار هایی علیه طالبان و سیاست های زن ستیزانه اش، علیه امپریالیسم آمریکا..... داده شد.

 

تصاویری دیگر از این آکسیون:

۲۰اوت ۲۰۲۱

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند