نازنين از قتل عمد تبرئه شد

نازنين از قتل عمد تبرئه شد

روزنه يی ديگر برای حقوق زنان

گروه حوادث؛

ازنين تبرئه شد. اعلام برائت نازنين که متهم به قتل يک مرد متجاوز بود، در واقع فصل تازه يي در حقوق زنان گشود و نشان داد بسياري از پيشداوري ها در اين زمينه اشتباه بوده است. تبرئه نازنين در واقع به معني گشايش روزنه يي ديگر براي حقوق زنان است. پرونده مهاباد که به نازنين مشهور است طي يک سال گذشته توجه محافل بسياري را به خود جلب کرد و در اين ميان فعالان حرکت زنان از جمله شادي صدر که وکالت اين پرونده را نيز برعهده داشت تلاش زيادي براي تبرئه نازنين از قتل عمد کردند (وکيل ديگر نازنين، محمد مصطفايي است). اين دختر جوان اسفندماه سال گذشته در دفاع از خود و برادرزاده 15 ساله اش به نام سميه مرتکب قتل شد. اولين دادگاه رسيدگي کننده به پرونده، نازنين را به قصاص محکوم کرد، اما ديوان عالي کشور در حکمي کم نظير آن را نقض کرد و پرونده را بار ديگر به دادگاه بدوي فرستاد. نقض اين حکم و به دنبال آن تبرئه نازنين از قتل عمد فعالان حقوق زنان را بسيار اميدوار کرد و آنان که اين بار قوه قضائيه را در کنار خود ديدند از اين پس اميدوارانه تر به تلاش خود براي رسيدن به حقوق قانوني شان ادامه مي دهند. افت وخيزهاي پرونده نازنين حتي واکنش هاي بين المللي زيادي در پي داشت. بسياري از فعالان حقوق بشر به اين موضوع پرداختند و از دختر نوجوان حمايت کردند. حکم نازنين روزنه اميدي براي زناني چون شمامه، کبري رحمانپور، شهلا جاهد و حاجيه است که همگي در حالي که سايه طناب دار بر سرشان گسترده شده پشت ميله هاي زندان به سر مي برند. نازنين پس از افسانه نوروزي دومين زني است که با انگيزه جلوگيري از تعرض، مرتکب قتل شده و با حکم قضايي از چوبه دار نجات مي يابد. فعالان حقوق زنان اين حرکت قوه قضائيه را به فال نيک گرفته اند و اميدوارند صدور اين احکام به مانند چراغ سبزي براي به دست آوردن ديگر حقوقشان باشد. به نظر مي رسد صدور اين حکم انعکاس گسترده يي در محافل مختلف داشته باشد،به ويژه که رويکرد قوه قضائيه در اين زمينه ستودني است.

 

گروه حوادث؛ مهاباد فاتحي معروف به نازنين دختري که متهم است پسر جواني را به قتل رسانده، روز گذشته از سوي 5 قاضي شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران از اتهام قتل عمد تبرئه شد.

به گزارش خبرنگار ما آخرين جلسه محاکمه نازنين چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. وي در دفاع از خود گفت؛ من و برادرزاده ام به اتفاق دو پسر به نام هاي حميد و روزبه سوار بر موتور شديم و به جاده اکبرآباد رفتيم و به محلي خلوت رسيديم و در آنجا توقف کرديم. دو پسر موتورسوار آمدند و به ما پيشنهاد بدي دادند، روزبه و حميد فقط نگاه کردند و جلو نيامدند، يوسف - مقتول - سومين نفري بود که به آنها پيوست، ما داشتيم مي رفتيم اما باز خواسته کثيف خود را مطرح کردند، دو نفر از آنها برادرزاده ام را گرفته بودند و يوسف هم مرا گرفته بود، براي اينکه به برادرزاده ام کمک کنم يک ضربه چاقو به دست يوسف زدم، مرا رها کرد و فرار کردم و سميه را نجات دادم. بعد يوسف دوباره به سمت من آمد و لباس هايم را پاره کرد. دوباره چاقو زدم دقيقاً به ياد ندارم که به کدام قسمت بدن او خورد اما وقتي زخمي شد، دست سميه را گرفتم و فرار کرديم. من هيچ راهي نداشتم، بايد او را مي زدم وگرنه آنها مرا مي دزديدند و مورد آزار قرار مي دادند، سه پسر جوان ما را کشان کشان به سمت باغ مي بردند که دست به چنين کاري زدم و فقط از خودم دفاع کردم.

در ادامه جلسه دادگاه حميد و روزبه همراهان نازنين و سلمان و محمود دو پسري که با يوسف بودند نيز در جايگاه حاضر شدند و در خصوص روز حادثه توضيحاتي را ارائه دادند. در نهايت 5 قاضي شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران وارد شور شدند و با اکثريت آرا نازنين دختر 19 ساله را از اتهام قتل عمد تبرئه کردند و عمل او را دفاع از خود دانستند. طبق نظر قضات دادگاه از آنجا که يوسف جان باخته و دفاع نازنين متناسب با حمله نبوده است او را به پرداخت ديه محکوم کردند. اين در حالي است که دو تن از قضات که راي اقليت را در اين پرونده صادر کرده اند، وارد آوردن ضربه چاقو را کاملاً دفاع مشروع دانسته و نازنين را مستحق هيچ گونه مجازاتي ندانسته اند. آنها با اين استدلال که وي به پليس و مردم براي گرفتن کمک دسترسي نداشته و از طرفي در معرض تجاوز قرار داشته راي به تبرئه کامل نازنين داده اند اما آنچه که به عنوان حکم قطعي مطرح شد نظر سه قاضي ديگر مبني بر محکوميت دختر 19 ساله به پرداخت ديه است.

 

محمد مصطفايي - وکيلي که به همراه شادي صدر از نازنين دفاع کرده است - در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ هرچند به نظر ما نازنين نبايد مجازات مي شد و بايد او را تبرئه مي کردند زيرا دفاع از حيثيت و شرف و جلوگيري از تجاوز حتي اگر منجر به قتل هم شود، مجازاتي ندارد و نازنين نيز تنها از تعرض به خود و برادرزاده 15 ساله اش جلوگيري کرده است و نبايد مجازات شود، اما به هرحال اگر هم راي بر پرداخت ديه از سوي قضات صادر شود به آن احترام مي گذاريم و با توجه به فقر مالي شديدي که خانواده نازنين دارد، از مردم تقاضا داريم به او کمک کنند تا بيش از اين در زندان نماند، چراکه نازنين روزهاي سختي را در زندان مي گذراند. مصطفايي تاکيد کرد؛ هنوز هيچ حکمي به دست ما نرسيده است و رسماً چيزي در اين خصوص به ما نگفته اند.

منبع- اعتماد