اطلاعيه پيرامون قتل صبيعه

اطلاعيه پيرامون قتل صبيعه...

با صراحت بگوييم که ما چه ميگوييم!

شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی

اطلاعیه زیر در سایت شبکه منتشر شد و تعدادی از افراد و سازمان ها، از جمله سازمان زنان هشت مارس، آنرا امضاء کردند. بعلت کمبود جا از چاپ لیست امضاء کنندگان معذوریم ولی برای اطلاع بیشتر می توانید به سایت شبکه مراجعه کنید. (هشت مارس)

هر روز خبر خشونت وقتل زنان شنيده مي شود و هر جان آزاده ای را به درد مي آورد. متاسفانه علاوه بر بالا رفتن آمار خودکشي زنان، شمار قتل های «ناموسي» چه در داخل ايران و چه در خارج از کشوررو به افزايش است.

طي هفته گذشته اطلاعيه ای از سوی «عده ای از فعالان فمينيست در ايران» منتشر شد که در نوع خود برای ما تازگي دارد.

اين اطلاعيه خبر «از قتل صبيعه در سال 1376 در تهران و به دست شوهرش ميدهد». اين اطلاعيه تازگي دارد چرا که فرد مقتول (صبيعه) زني فعال، آزاده و فمينيست است و همسرش (علي چگيني) که در اين اطلاعيه به انجام قتل متهم شده است نيز « در لفظ از مدافعان حقوق کارگران و زنان بود.» ( به نقل از اطلاعيه تعدادی از فعالان فمينيست ايران)

ما در اين مختصر قصد پرداختن به مقوله خشونت بر زنان و ابعاد فراگير و وحشت آور آن را نداريم.

قصد قضاوت در مورد اين که آقای چگيني مجرم است يا نه را نيز نداريم. و به اين بسنده ميکنيم که ايشان با سکوت 7 ساله خود در خارج از کشورکه امکان طرح موضوع را داشته است، حد اقل جرمي که مرتکب شده است کمک به لاپوشاني اين جنايت است.

اين مورد نه اولين و نه آخرين مورد است. و ابعاد برخورد به اين مقوله بايستي از حيطه برخورد به يک مورد فراتر رود تا بتوان از آن نتيجه مطلوب را گرفت.

در شرايطي که جنبش زنان به يکي از مهم ترين وزنه ها برای تغيير اين نظام بدل شده است، قصد داريم با انتشار اين بيانيه همه انسان های آزاديخواه را به جدلي جدی حول مسئله زنان، خواسته های آنها و وظايف مشترکمان در اين رابطه فراخوانيم.

خشونت بر زنان مرز نمي شناسد . اعمال خشونت بر زنان مختص قشر و طبقه و يا مليت ويژه ای نيست. خشونت بر زنان تنها خارج از مدار ارتباطات ما نيست. خشونت بر زنان و کودکان سايه شوم خود را در همه جا گسترده است.

به بحث حول راه های شناخت و مقابله با آن دامن زنيم! اعمال خشونت را در هر شکل و لباسي و با هر بهانه و توجيهي محکوم کنيم!

قتل «صبيعه» برای ما زنگ خطری است که نگاه جدی به اين مقوله را بيش از اين به تاخير نيندازيم.

اين معضل، معضل همه ما و لانه کرده در کنار ماست! با آن مقابله کنيم!

دسامبر 2004