ثریا شهابی

درگذشت زودرس رفیق آذر درخشان را به خانواده، همرزمان، دوستانش از صمیم قلب تسلیت میگویم

یادش گرامی باد

*****************************

استی پیروتی

غم از دست دادن زنی کمونیست و فعال جنبش زنان را فقط با ادامه راهش می توان تحمل کرد، پرواضح است که یاد آذر عزیز همیشه در دل‌هایمان زنده خواهد بود.

شیلان همیشه بهار:

خبر بسیار سنگین و ناگوار بود و باورش دردناک. با دل پر درد رفتن آذر بسیار عزیزمان را به شما و تمام فعالین جنبش زنان و چپ تسلیت می گویم.

یادش همیشه زنده باد!

*****************************

پیروز

خبر کوتاه بود و بسیار دردناک. چه غم‌انگیز است از دست دادن رفیقی چنین سخت کوش. جنبش چپ و جنبش زنان ایران یکی از توانمندترین یاران خود را از دست داد. مطمئناَ جبران جای خالی او بسادگی میسر نخواهد بود. ضمن همدری با یاران او ( حزب م ل م و سازمان زنان هشت مارس ) به تمامی دوستداران او تسلیت می گویم.

راهش پر رهرو باد

*****************************

محمود

سلام

خبر را شنیدم

با تاسف و با تسلیت به همه رهروان راهش .....

*****************************

رفیق زینپ از ام ال کا پ (حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست ترکیه؛ شاخه بلژیک):

insanlık kadinla bitirildi, o yüzden kadın yaşamda öncü olmalıdır ....

ترجمه فارسی: انسانیت با زن کمال یافته از این رو زن باید در زندگی رهبری را به دست گیرد...

*****************************