با قلبی مالامال از اندوه و درد، از دست دادن آذر درخشان عزیز(مهری علی ملایری) را به تمامی رفقا و خانواده عزیز و گرامیش و همه زنان همرزم این عزیز بزرگوار را که همواره

قلبش برای رهایی زنان جامعه می تپید  را تسلیت می گویم..و همانطور : .. رفیق آذر درخشان در گفتگویی با یکی از یارانش میگوید "هدف دراز مدتم کمونیسم است ولی هدف کوتاه مدتم در مبارزه با سرطان زنده ماندن تا روزی است که سقوط جمهوری اسلامی را ببینم...

ما نیز ارج می نهیم بر اندیشه های این عزیز و با ادامه دادن  راه و اهدافش یاد عزیزش را گرامی میداریم.

ناهید .....