رفقای عزیز سازمان 8 مارس

رفقای عزیز سازمان 8 مارس

با سلام

 درگذشت رفیق آذر درخشان را به شما و همه انسانهای آزادیخواه و زنان مبارز و همچنین به خانواده ایشان تسلیت می گویم.

یادش گرامی باد

 

لادن داور

سازمان رهایی زن – کلن