در گذشت دوست مبارز ، آزایخواه و برابری طلب ما، آذز درخشان را به  همه شما دوستان و همراهانش تسلیت می گوییم

بدینوسیله همدردی  صمیمانه و دوستانه  خود را با  شما عزیزان اعلام میداریم

یاد آذر درخشان همیشه زنده باد

پیروز باشید

از طرف کانون فرهنگی ایرانیان هلند

سام ویشکا