پیام همدردی به سازمان زنان هشت مارس!

بمناسبت درگذشت آذر درخشان،‌ زن رزمنده انقلابی !‌

 دوستان همرزم!

با تاسف و تالم فراوان اطلاع یافتیم که آذر درخشان (‌مهری علی ملایری)‌ این زن رزمنده انقلابی و یکی از موسسین فعال " سازمان زنان هشت مارچ"‌ سحرگاه 26 می 2012 در یکی از شفاخانه های پاریس در فرانسه درگذشت.

ما تاسف عميق خود را نسبت به فقدان اين کادر انقلابی جنبش رهايی زنان اعلام داشته و همدردی خود را با اعضای خانواده، دوستان ، رفقای هم رزمش و تمامی رهروان راه رهائی و آزادی، ابراز ميداريم.

بیایید غم از دست دادن این زن رزمنده و مبارز را به نیروی مبارزاتی هرچه اصولی تر و شگوفانتر برای رسیدن به رهائی و آزادی  بدل نماییم.

جاودان باد،‌ یاد و خاطره آذر درخشان

"‌جنبش انقلابی جوانان افغانستان "‌

3 جون 2012