پیام همدردی

از طرف دسته هشت مارچ زنان افغانستان

به سازمان زنان هشت مارس!

دوستان همرزم!

شنیدن خبر ناگهانی وفات آذر درخشان(مهری علی ملایری) ، یکی از موسسان سازمان زنان هشت مارس، همه ما را شدیدا غمگین ساخت. از این بابت المناک، همدردی و غم شریکی عمیق مان را به تمامی منسوبین سازمان زنان هشت مارس و همه اعضای خانواده مهری علی ملایری ابراز می نماییم. باشد تا این غم و اندوه را به انرژی مبارزاتی در راه رهایی زنان و انقلاب در جهان، منجمله در افغانستان و ایران، مبدل نماییم.

دوستان عزیز! درین فرصت غم انگیز،‌ لازم به تذکر می دانیم که "‌دسته هشت مارچ زنان  افغانستان‌"،‌ از مدت دو سال به این طرف به یک تشکیلات مبارزاتی فعال زنان افغانستانی در داخل کشور مبدل گردیده است. ما جدا تقاضامندیم تا مطابق به طرح اولیه،‌ پیوند مبارزاتی ارگانیک میان ما و زنان افغانستانی فعال در "سازمان زنان هشت مارس "‌ برقرار گردد تا بتوانیم با برقراری وحدت میان هم مبارزه مان را از لحاظ سیاسی و سازمانی بیشتر از پیش ارتقاء و گسترش دهیم.

امیدواریم با دست به دست هم دادن هرچه اصولی تر  و عاجلتر‌ به این دستاورد مبارزاتی نائل آییم.

یاد و خاطره درخشان مهری علی ملایری (‌آذر درخشان)‌ را زنده نگه داریم !‌

دسته هشت مارچ زنان افغانستان

14 ثور 1391 (‌3 جون 2012 )‌