Beschreibung: C:\Users\Khosravi\Desktop\entekhabi\Picture 050.jpgمن آذر را اولین بار در هامبورگ زمانی‌ که به دیدن خواهرم  مینا حق شناس  رفته بودم ملاقات کردم :آن زمان چهره زیبای آذر و موهای بلند و پر پشتش توجه مرا به خودش جلب کرد.آذر را برای دومین بار در برلین در یک حرکت اعتراضی به حضور خاتمی ملاقات کردم .آذر یک زن مبارز ،خستگی‌ ناپذیر و پر انرژی بود .این ویژگی را در همین دو ملاقات در چشمانش می‌توانستم ببینم .

بیماری خواهرم مینا فرصتی را پیش آورد که بتواند از خاطراتش با آذر و از شجاعت و فعالیت‌های شبانه روزی آذر برای حقوق زنان برایم بیشتر بگوید .شوق این را داشتم که با مینا ملاقاتی دوباره با آذر داشته باشم اما افسوس که هر دو آنها درگیر بیماری سرطان و معالجات طاقت فرسای این بیماری بودند با این وجود وقتی‌ ‌ تلفنی باهم صحبت میکردند فقط  از هم می‌ پرسیدند  "خوبی‌ " و بد از آن به بحثهای سیاسی و تفسیر و تحلیل خبر‌های سیاسی می‌‌ پر داختند .گوی که بحث بیماری آنها جای در بحث‌های آنها نداشت .ملاقات سوم من با آذر در خاک سپاری مینا بود . به هیچ عنوان نمی‌توانستم باور کنم که در آن زمستان سرد  و طاقت فر سا آذر با تن رنجورش در حالی‌ که با بیماری سرطان و شیمی‌ درمانی جنگ و جدال میکرد برای خاک سپا ری مینا که هم رزم انقلاب ایش  و دوست صمیمی‌ او بود حضور پیدا کند . حضور آذر در مراسم خاک سپا ری مرهمی بر دل داغ دیده ما بود .انگار که مینا را در کنار خودمان داشتیم .آذر قوی  بود قدرت آن را داشت که بغضش را در خود فرو برد و با صدایی رسا پیامش را به مینا برساند .آن هم در شرایطی که برای هیچ کس ساده نبود .آخرین ‌دیدار من زمانی‌ بود که عزم کرده بودم که در ماه‌‌های آخر زندگیش ملاقاتش کنم، اما متاسفانه زمانی‌‌ ا و را ملاقات کردم که ساعت‌های آخر زندگیش را سپری میکرد .آخرین فروغ چشمانش را شاهد بودم .زمانی‌ که فهمید به ملاقاتش آمدم با یک نگاه و یک لبخند چشمانش را برای همیشه به این دنیا بست

کتاب زنان سال صفر به قلم آذر درخشان  هدیه‌ای بود که از ا و گرفتم .خوشحالم که یادگاری از ا و دارم ، اما نام‌ا و جاودانه شد .ا و ستاره‌ای شد در کهکشان مبارزاتی انسان به خصوص زنان تا راه را برای دیگر انسانهای آزاده روشن و هموار بسازد باشد که پرچم سرخ‌  ا و جهانی‌ و افزون گردد و با نام ا و مبارزه را به هدف آزادی و برابری برای تمام زنان دنیا ادامه دهیم .برای خانواده و یاران و دوستانش صبر و بردباری آرزومندم

یادش گرامی‌ و را هش پر رهرو با د

میترا حق شناس  ( خواهر مینا حق شناس )

 سوئد  ۳ ژوئن  ۲۰۱۲