در 3 ماه ژوئن برنامه ما که بر علیه جنایت علیه زنان درشهر بوگوتا در کلمبیا برگزار شد، زنان و مردان انقلابی کلمبیا یاد رفیق آذر درخشان را گرامی داشتند.