زمان عزیز،

 

زمان عزیز،

این واقعه را به تو و سایر رفقا صمیمانه تسلیت می گویم.

گرچه من آذر را نمی شناختم، اما از اندوه و کلام درونی شما خلأ عمیقی را که در اثر مرگ آذر بوجود آمده است  شدیدا احساس میکنم.

خاطرات او به ما نیرو میبخشد که او را درذهن خود حفظ کنیم و با یادش به مبارزه ادامه دهیم.

باید همچنان برای اهدافی مبارزه کنیم که در زمان زندگی او هدف مشترکمان بوده است.

باشد که تمامی انسان ها از یوغ ستم واستثمار رها شوند وحرمت انسانی درسراسر دنیا حاکم گردد.

لطفا تسلیت صمیمانه مرا  به تمام کسانی که کمبود آذر را احساس میکنند ارسال کن.

در آغوش می گیرمت،

کارولا کوکن

 

* - پيام فوق به مراسم يادمان رفيق آذر درخشان در شهر هامبورگ – 15 ژوئن 2012 – ارسال شد.