مراسم یادبود رفیق آذردرخشان - هامبورگ

رد پای تو در ساحل زندگی هميشه بجا خواهد ماند! رفیق آذر

بدين وسيله شما را صمیمانه  به بزرگداشت یاد رفیق آذر درخشان،زنی کمونيست و یکی از برجستهترین مدافعان جنبش رهایی  زنان دعوت میکنیم.

شرح برنامه:

پیامها:

 -فيلمی اززندگی رفیق آذر

- موسيقی و آوازتوسط ناهید صمدیان و کتایون حسینی

 

زمان:

جمعه پانزدهم ماه یونی( 15-06-2012)، ساعت: 18.30 تا 22.30

محل : دانشگاه هامبورگ

VonMelle Park 5

Raum0029

 Stadtsbibliothek  یک ایستگاه به طرف دانشگاه تا  ایستگاهDammtor  با اتوبوس های  5و4 از ایستگاه

 

کميته برگزاری بزرگداشت رفيق آذر درخشان هامبورگ

 

 جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  زير تماس حاصل فرمائید. 

0171.8352583