اطلاعیه شماره 3

اطلاعیه شماره 3

افق رهایی زنان!

کارزار زنان به استقبال روز جهانی زن در 8 مارس 2009 میرود!

 

سمینار کارزار زنان امسال در فاصله دو روز و به شکل 2 پانل و چند سخنرانی سازمان داده شده است .

سمینار روز اول از ساعت 12 ظهر تا 9 شب ادامه دارد.

نشان دادن فیلم تظاهرات وسیع زنان در اسفند سال 1357 افتتاحیه سمینار توضیحات  آذر درخشان

در مورد این فیلم.

اولین سخنران: آذر درخشان و بحث : جنبش رهایی زنان، مذهب و محدودیتهای تاریخی بورژوایی

 در زمینه زنان و مذهب

اولین پانل این سمینار با شرکت دوستان: یاسمین میظر، فراست صالحی، مهناز قزلو و گلاویژ حسینی

یاسمین میظر: ضرورت مبارزات زنان در چارچوب مبارزات طبقاتی و بررسی تاثیر جنگ، بیکاری، فقر در مبارزات و خواستهای زنان ایران

فراست صالحی: رابطه جنبش زنان با سایر جنبشهای اجتماعی موجود در جامعه ایران

مهناز قزلو: بررسی وضعیت و پروسه های جنبش زنان به وضعیت کنونی و رویکردها و راهکارهای ارتقا و پیشبرد جنبش زنان

گلاویژ حسینی : جایگاه زنان در احزاب سیاسی و ضرورت تشکل مستقل در نهادینه شدن جنبش زنان به جنبشی توده ای اکثریت زنان جامعه  

 

سخنرانی ثریا امیری از افغانستان : آینده و روند جنبش زنان در افغانستان

سخنرانی استی پیروتی: افق جنبش زنان و ناسیونالیسم

 

سمینار روز دوم از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر

کلیپ سه ساله کارزار و توضیحات دوست گرامی فریدا فراز

اولین سخنران لیلا پرنیان : نقد افق بورژوایی حاکم بر گروههای " برابری طلب" و آلترناتیو افق کمونیستی

پانل دوم با شرکت دوستان : شهین حیدری،  فیروزه راد، صدیقه محمدی

شهین حیدری : تجربه شوراهای زنان در کردستان و آیا این شیوه می تواند در توده ای کردن جنبش زنان در ایران موثر باشد؟

فیروزه راد: چگونه جنبش زنان در ایران توده ای میشود؟ بررسی وضعیت کنونی زنان از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی

صدیقه محمدی: روند پیشرویهای مبارزات زنان بر اساس بررسی 3 نسل از مبارزات زنان از مشروطیت تا بحال

سخنرانی لیلا دانش : مروری تحلیلی بر موقعیت جنبش زنان در دوره بعد از انقلاب، بررسی و بحث مولفه هایی برای برون رفت جنبش زنان از رخوت فعلی

آخرین سخنرانی این سمینار مهرنوش معظمی: نسل فراموش شده زنانی که به جرایم ناهنجاریهای اجتماعی در ایران  زندانی هستند.

وقت تعیین شده برای هر سخنران و پرسش و پاسخ و ابراز نظر حاضرین 30 دقیق در نظر گرفته شده است.

وقت برای سخنرانی در پانل و پرسش و پاسخ و همچنین اظهار نظر حاضرین 1ساعت و 30 دقیقه میباشد.

با حضور خود بحثها را فعالتر و پربارتر نمائید. 

                                               

 

تاریخ برگزاری سمینار کارزار زنان:

 

 جمعه 6 مارس 2009 از ساعت 12 ظهر تا 9 شب

 

 شنبه 7 مارس 2009 از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر

 

 

محل برگزاری سمینار:              ABF huset i  Sveavägen 41         

              

                                  närmaste tunnelbanan är Rådmansgatan

 

 

                   (+46)- 737 286 893               (+46) – 76 12 23 603                       

 

            karzar2005@yahoo.com   /   www.karzar-zanan.com                                                                                                       

 

 

 

کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازاتهای اسلامی علیه زنان

کمیته برگزاری کارزار زنان 2009 در استکهلم