در سی امین سالگرد تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری

در سی امین سالگرد تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری

8mars

 

کارزار زنان به استقبال روز جهانی زن در 8 مارس 2009 می رود!

 

آیا جنبش زنان ایران در آستانه سی امین سالگرد وسیع ترین و بزرگترین مبارزات زنان در سال 1357 و هم چنین صد سال پس از مبارزات زنان در جنبش مشروطه می تواند با ایستادن بر شانه های نسل های پیشین خود، افق و چشم اندازی گسترده از رهایی و برابری واقعی خود را ترسیم کند؟ با کدام افق، کدام برنامه و کدام راهکار؟

 

 کارزار زنان در تدارک سمیناری در روزهای 6 و 7 مارس 2009 در شهر استکهلم (سوئد) می باشد. بدین وسیله از همه  انسانهای آزادیخواه‌ و برابری طلب و فعالین جنبش زنان دعوت می شود که‌ فعالانه‌ در این سمینار شرکت کنند. 

 

 

محل برگزاری سمینار کارزار زنان در : ABF i Sveavägen 41

 

شروع سمینار:  روز جمعه 6 مارس از ساعت 12 ظهر تا 21

روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 16

 

برگزاری جشن 8 مارس شنبه 7 مارس در چیشتا تریف Kista träff i Kista centrum      روع جشن از ساعت 18 تا 24

 

کارزار زنان شما را همچنین به تظاهرات و راهپیمایی 8 مارس در شهر استکهلم دعوت می کند.

با شرکت فعالانه خود در راهپیمایی روز 8 مارس صف خود را وسیعتر و صدای اعتراض خود را رساتر کنیم. به امید دیدار در سمینار و راهپیمایی 8 مارس

کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی علیه زنان

کمیته برگزاری کارزار 2009 در استکهلم

                                   

www.karzar-zanan.com         karzar2005@yahoo.com          

 

 

)+46(-761 223 603                    )+46)-737 286 893