اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

 

با کمک های مالی خود از راهپیمائی و سمینار کارزار زنان حمایت کنید!

 

کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان  در تدارک سمینار و راهپیمائی در روزهای 6، 7 و 8 مارس 2009 در شهر استکهلم ( سوئد) است.

موفقیت هر چه گسترده تر این سمینار و راهپیمائی مشروط به میزان تدارکات آن است. تدارکات سمینار و تظاهرات شامل تهیه سالن سمینار، تهیه پلاکارد، تهیه پوستر تبلیغاتی، کرایه ماشین، بلندگو، تکثیر اطلاعیه ها و..... می باشد. این فعالیت ها علاوه بر فدارکاری و نیرو گذاشتن تک تک ما نیاز به درجه ای از نوانائی مالی دارد.

 

دوستان و یاران!

 

تلاش کنیم با حمایت مالی خود نگذاریم ناتوانی مالی زنجیزی چون دیگر زنجیرهای نظام مردسالار به مثابه مانعی در مسیر موفقیت مبارزه مان شود. در این زمینه نیاز به حمایت مالی همه کسانی داریم که دل در گرو تحقق جهانی عاری از ستم و استثمار دارند.

 

 

کمکهای مالی خود را لطفا به شماره حساب زیر واریز نمائید.      

 

Nordea

Iranska Kvinnors Kamp För Frihet

Plus Girot

SE32 9500 0099 6034 1985 4231

 

لطفا هنگام پرداخت پول اسم  کارزار 2009 را بنویسید.

 

کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازاتهای اسلامی علیه زنان

                                                                                                                 

فوریه 2009

 

 

www.karzar-zanan.com

karzar2005@yahoo.com