Till minnet av den internationella dagen av kampen mot våld mot kvinnor

Omfattning av våld mot kvinnor i världen har ökat brutalt. Från handel med unga kvinnor och flickor i västvärlden och andra länder, till påtvingad prostitution och pornografi, våldtäkt, förolämpningar och förakt, hedersrelaterat mord, tvångs äktenskap, trakassering på gator och arbetsplatser, kvinnors stening för kärlek, rädslan för eget liv när de gör abort, misshandel av kvinnor... Det är en sammanhängande kedja av undertryckelse från staten och medborgare. Det är det dominerande imperialistiska systemet som pålägger sådant brutalt våld mot kvinnor. Utan nedvärdigande behandling av kvinnor, kan den patriarkaliska och ideologiska staten till mannens överlägsenhet över kvinnan, inte överleva. Alla former för statligt, socialt och fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor, är verktyg för fortsättning och förstärkning av maktrelationer och lydnad mot män, och är en av de mest manifestationer av den auktoritära makten som det patriarkaliska klassystemet har idag i världen. Men samtidig som våld mot kvinnor har blivit ett globalt problem, har kvinnors motstånd och kamp blivit mer globalt utbrett.

För nästan 40 år sedan införde den nya regeringen i den islamska republiken Iran, den order obligatoriska Hijab; kvinnor blev med detta utsatta för diskriminering, undertryckelse och underordnad. Påtvingad hijab var det första steget i riktning av ett mer våldsamt och undertryckande samhället för kvinnor att leva i. Tiotusental av kvinnor gjorde uppror kontinuerlig i fem dagar med slagord som “Kvinnors frihet är samhällets frihet”, och grundade den nya kvinnorörelsen.

I löpet av de sista 40 åren har kvinnor, individuellt och kollektivt, bevisat och spontant, fortsatt kampen och motstånden mot regeringens organiserade våld i olika former, exempelvis via misslyckande av till användning hijab kan medföra at mannen ges rätt till skilsmässa. I de sista månaderna, på grunden av objektiva förhållanden och kamp i den lägre klassen av samhället mot hela regimen i Iran, startade kampen mot tvångs hijab. Det började med en bild av kvinnan Vida Movahed, som stod vinkande utan slöja på huvudet, och detta spred sig snabbt över hela Iran i nya dimensioner. Progressiva och upproriska kvinnor vill avskaffa lagen om påtvingad hijab. Denna form av kamp visar att lagen skrivs av de undertryckta. Denna kamp har en potential till att nå målet om en revolution som bryter ned grunden för den islamska regimen i Iran och dess imperialistiske anhängare, och frigör millioner av kvinnors energi till att bygga ett nytt samhälle där finns det plats också till kvinnor.

Kampanjen för att bekämpa våld mot kvinnor i Iran, som startade för två år sedan, planerar att organisera en tredagars marsch i förbindelse med Internationella kvinnodagen (2019) i tre europeiska städer i tre länder i: Hamburg (6 mars), Amsterdam (7 mars) och Bryssel (8 mars). Vi ska fira 40 års jubileum för kvinnors uppror mot tvångs hijab i Iran, och för att visa solidaritet till millioner av kvinnor i Iran mot obligatorisk hijab. Vi uppmuntrar alla revolutionerande och progressiva aktivister och organisationer till att delta i denna revolutionerande marschen, och stötta den i solidaritet med kvinnors kamp mot påtvingat hijab som är kärnan för statligt våld mot kvinnor i Iran.

Kampanj mot statligt, socialt och inhemskt våld mot kvinnor i Iran

November 2018

 

www.kaarzaar.com

karzar.zanan.2016@gmail.com

www.facebook.com/kaarzaar

https://twitter.com/kaarzaar

https://t.me/kaarzaar