راگه یاندنی ژماره 1ی کارزاری ژنان سه باره ت به 8ی مارس 2008ی زایینی

هه لبژاردن به ئیمه یه، هه لبژاردن به ئیوه یه!

راگه یاندنی ژوماره 1ی ئه مسالی ئیمه بو 8ی مارس روژی جیهانی ژن. ئیمه ده مانه وی  ده نگ هه لبرین که ئیتر به سه. ئیمه ئیتر ئاماده نین له و دوزه خه ی که نیزامی پیاوسالاری له کوسووو تا عیراق ، له ئه فغانستان هه تا فیلیپین و هه تا فه رانسه، له ئیرانه وه تا پاکستان بوی دروست کردوین مل دانه وینین.

ئه وساله ی که تیپه ری سالیکی دژوار بو زوربه ی ژنانی جیهان بوو. چونکه دوعا کچه لاوی کورد له لایه ن بنه ماله و عه شیره که یه وه به زه بری به رد و پیلاقه گیانی به خت کرد و بو به ناوی نهینی سه دان کچی کورد که له ژیر  سیبه ری ده وله تی کوردی به پالپشتی ئه مریکا و له ژیر ناوی پاراستنی شه رف و ناموس کوژران.

ئه و ساله ی که تیپه ری به هه زاران هه زار ژن و کچی عیراقی ئاواره سوریه بون هه تا جسته لاوازه کانیان بو پیاوانی عه ربی کلوبه کانی شه وانه ی دمشق بله ریننه وه، هه تا سه رنجی کریارکی چاوچنوک بو چه ند سنتیک راکیشن.

ئه و سال که تیپه ری ژنانی زیندانیی ئه فغان به هه زاران جار له زیندان "پول چرخی کابول" له لایه ن پولیسه ئاموزش دراوه کانه وه که خویان به پاریزه ری ئاشتی ده زانن، ده ست دریژیان کرایه سه ر.

ئه و ساله ی که تیپه ری ولاتانی روژئاوا له سه ر میدالیای قاره مانی توندو تیژی له دژی ژنان کی برکه یه کی چریان هه بوو.

له ئامریکا له هه رچوار خوله کدا ده ست درِیژی کرایه سه ر ژنیک . له فه رانسه له هه ر 3 روژدا ژنیک به هوی توندوتیژی بنه ماله یی وه کوژرا.

ئه و ساله ی که تیپه ری جسته ی ژنیک له ته وریز به سه ر سی داره وه ئه وه نده ته قه لای کرد که هه تا گیانی له ده ست دا و ده سه لاتدارانی ئیسلامی جه سته یان له سه ر ده روازه ی 12 شار نمایش کرد که ببیته ده رسیکی عیبرت بو ئه و ژنانه ی که مل بو نیزامی ئیسلامی که چ ناکه ن .

ئه و ساله ی که تیپه ری هیزه کانی گه شتی کونترولی ژنان کچیکی لاو به نیوی زارا ده ستگیر ده که ن و دوای ده ست دریژی کردنه سه ری ده ی کوژن. ناوی زارا له په روه نده ی ئه و هه زاران ژنه  تومار کرا که له زیندانه کانی کوماری ئیسلامی له ماوه ی 28 سالی رابوردودا به ر له ئیعدام ده ست دریژیان کرایه سه ر.

ئه و ساله ی که تیپه ری به په ره سه ندنی خه بات و خوراگری ژنانی ئیرانی له دژی بارودوخی نایه کسانی خویان ، سه رکوت و توندوتیژی رژیمی ئیسلامی له دژی ژنانیش توندتر بوه ته وه. به  ده یان ژنی هه لسوراوی بزوتنه وه ی ژنان ده ست گیر کران و به بیانووی پروپوچ مه حکوم کران.

ئه و ساله ی که تیپه ری به هه زاران کچ و ژنی لاو له سه ر شه قامه کانی ئیران له ژیر ناوی بی حیجابی که وتنه به ر ئه زیه ت و ئازاری ئینسان کوژانی کوماری ئیسلامی، به لام ژنانی ئیرانی، عیراقی، کورد و ئه فغانی و .... ئارام و بی ده نگ دانانیشن، له دلی روژهه لاتی ناوه راستا ژنانی ئیرانی له هه ول دان هه تا نه ک ده نگی خه باته کانی خویان له دژی نیزامی دژی ژن و ئایینی ئیران به گوی پیشکه وتوخوازانی جیهان بگه یه نن، به لکو له هه ول دان هه تا ره وتی روباری خه باته که یان بگه یه ننه ده ریای خه باته کانی ژنان له سه رانسه ری جیهان.

به لام نیزامی  دژ به ژنی ئیران و ئه مریکا هه لبژاردن له نیو چینه جیاوازه کانی دوزه خیان له سه ر ریگای ژنان داناوه. یان سیداره یان سه نگسار، حیجابی زوره ملی و ده ست دریژی پاسداره کان بو سه ر ژنان ، یان وه کو عیراق و ئه فغانستان له ژیر سیبه ری ئامریکا و هاوپیمانه کانی به هیرشی نیزامی و بومب و گه ماروی ئابووری و کویله تی و بی ده سه لاتی ژنان.

ئایا ده بی بلین ریزه کانی بزوتنه وه ی ژنان ده توانی دو رییانی هه لبژاردنی نیوان ئه مپریالیسته کان و یان ده سه لاته دواکه وتوه که ی کوماری ئیسلامی تیک بشکینی؟ یان ئه وه ی که به پشت به ستن به ئه زمون و زانیاری و خه باتی 28 ساله ی ژنانی ئیران پیشانی بده ین که هه ر دوو قوتبی دوژمنه کانی ئیستا، هه ردوک رووی نیزامی پیاوسالار و دژی ژن و هه رجوره پشتیوانیک له یه کیک له م دو قوتبانه به کرده وه ده بیته هوی به هیزکردنی ئه وی تریان.

ئایا ده توانین خواستی زوربه ی ژنانی ئیرانی بو ره قه م لیدانی داهاتوی سه ربه خو له رژیمی دواکه تووی کوماری ئیسلامی و ده وله ت  ونیزامی پیاوسالاری ئامریکا و هاوپه یمانه کانی به گویی خه لکی جیهان بگه ینین و موژده یان پی بده ین که ژنانی ئیران سه ربه خو له نه زمی دواکه تووی ده سه لاتدار به سه ر جیهان ریگه یه کی دیکه یان

هه لبژاردووه؟

هه لبژاردن به ئیمه یه، هه لبژاردن به ئیوه یه!

ئیمه 8ی مارسی ئه مسال دیینه سه رشه قام و هه لبژاردنی خومان به ده نگ به رز و به راشکاوی راده گه یه نین. ئیمه له سه ر ئه و بروایه ین و پیداگری له سه ر ده که ین  که ئه م جاره لاپه ره ی دور له میژوی ئال و گوره کانی کومه لگای ئیران به ده سته به ر کردنی رزگاری و سه ربه خویی خومان هه لده ینه وه. ئامانجه کانی ئیمه هه لوه شاندنه وه ی ته واوی یاسا نایه کسانه کانه. هه لوشاندنه وه ی سه نگسار، نه مانی حیجابی زوره ملی ، هه لوشاندنه وه ی هه لاواردنی جنسی، به ده ست هینانی مافی ته لاق، مافی سه رپه رستی مندالان دوای جیابوونه وه، مافی ژن به سه ر جه سته ی خوی دا، مافی هه لبژاردنی هاوجنس گه رایی یان هه لبژاردنی جنسه کانی دیکه و کورت کردنه وه ی ده ستی  ئایین له ته واوی بواره کانی ژیانی ژنان. ئیمه خوازیاری رزگاری و سه ربه خویی ژنان له چه وساندنه وه و سته مین.

ئه م داخوازیانه ته نیا به رووخانی کوماری ئیسلامی ده سته به ر ده به ن.

به شداری یه که به یه که ی ئیمه له ریپیوانه کانی 8ی مارسی 2008 به مانای به هیزکردنی ئه م خواستانه یه و هه روه ها خه باته بو ده سته به رکردنیان.

ئیمه " کارزاری ژنان" له هه ولی سازدانی ریپیوانیکی گه وره له ولاتی  بلژیکین ( دواتر ورده کاریه کانی ئه م ریپیوانه ئیعتیرازیه به ئاگاداری گشتی را ده گه یه نین)

 

کارزاری خه بات بو هه لوشاندنه وه ی هه موو یاسا نایه کسانه کان

و سزا ئیسلامیه کان له دژی ژنان                                          

  دیسامبری 2007

وه رگیر: سه یرانی ره حیمی

  www.karzar-zanan.com

karzar2005@yahoo.com

www.karzarzanan.blogfa.com