De keuze is aan ons, de keuze is aan jullie

De keuze is aan ons, de keuze is aan jullie!

Wij vrouwen, willen op 8 maart, de Internationale vrouwendag, hard roepen: "Genoeg is genoeg". We willen niet langer leven in de hel die gecreëerd is door mannenmaatschappij van Kossovo tot Irak, van Afghanistan tot Filippijnen, van de VS tot Frankrijk, van Engeland tot Turkije, van Iran tot Pakistan etc.

Het afgelopen jaar was een bitter jaar voor de meeste vrouwen in de wereld:

-            'Doa', een jong Kurdisch meisje, kwam door geweld en steniging door haar eigen stam om het leven. Zij werd het symbool voor honderden andere Kurdische meisjes die net als Doa onder het Kurdisch-Amerikaans bewind in Noord Irak is vermoord in de naam van "Eerwraak en familietradities".

-            Duizenden Iraakse tieners en vrouwen dansen voor een paar centen in de nachtclubs in Damascus (Syrië) om klanten te trekken.

-            Vrouwelijke gevangenen in de gevangenis 'Pol Djargi' in Kabul zijn herhaaldelijk verkracht door de politieagenten die opgeleid zijn door de vredestroepen van de VN.

-            In de westerse wereld was er op groot schaal sprake van geweld tegen vrouwen; in de VS werd in elke 4 minuten een vrouw verkracht en in elke 3 dagen wordt in Frankrijk een vrouw vermoord in het kader van familiegeweld.

-            In Tabriz (Iran) is een vrouw opgehangen in het openbaar bij de ingang van de stad. Zo probeerden de Islamitische machthebbers een voorbeeld te stellen voor vrouwen die de Islamitische regelgeving niet gehoorzaam zijn.

-            De controledienst voor vrouwen heeft een jong meisje, genaamd Zahra, gearresteerd en na verkrachting geëxecuteerd. Zij behoorde tot vele meisjes die gedurende afgelopen 28 jaar in Iran voor de executie verkracht zijn.

-            Naar aanleiding van de uitbereiding van strijd voor hun rechten, zijn tientallen vrouwen van de vrouwenbeweging in Iran gearresteerd en met valse beschuldigingen veroordeeld.

-            Tegen duizenden meisjes en volwassen vrouwen in Iran is geweld gebruikt door de religieuze agenten vanwege overtreding van de Islamitische regelgeving op het gebied van kledingvoorschriften ( 'Hedjab").

Zowel Iraanse, Iraakse en Kurische vrouwen als Turske en Afghaanse vrouwen en anderen zullen het niet bij het pakken neerleggen. In het hart van het Midden-Oosten streven Iraanse vrouwen er naar om eigen stem in strijd tegen fundamentalisme en het religieuze regime in Iran, aan intellectuelen overal in de wereld te laten horen. Bovendien willen ze participeren met de internationale strijd voor vrouwenrechten.

Overheden zoals Amerika en Iran waar vooral de vrouwenrechten op groot schaal worden geschonden, willen dat we kiezen uit verschillende lagen van de hel; Of Iran van nu waar de keuze niets anders is dan ophanging, steniging, verplichte 'Hedjab' (kledingvoorschrift), verkrachting door de religieuze politie of anders kiezen voor systemen zoals in Irak, Afghanistan onder de vlag van de VS en de bondgenoten waar sprake is van bommen, economische boycot en duidelijke moderne slavernij van vrouwen.

Moet de vrouwenbeweging zich dan laten splitsen en kapot maken door de keuze of voor de Imperialisten of voor de tirannen van het  Islamitisch regime in Iran? Of moeten we onze keuze baseren op onze ervaring en de bewustwording die door de strijd van vrouwenbeweging in de afgelopen 28 jaar is geschied? We kunnen laten zien dat de beide heersende machten twee kanten zijn van dezelfde medaille. Ze zijn allebei agressor en anti vrouw. Elk steun aan een van hun betekent in de praktijk versterking van een ander!

Zijn we nu in staat de wil en de stem van de meeste Iraanse vrouwen voor een onafhankelijkheid aan de wereld laten zien/ horen? Onafhankelijk van het heerschappijsysteem van het Iraanse regime en de VS zijn bondgenoten. Zo ja, dan kunnen we zeggen dat we voor een andere weg kiezen dan de onderdrukkers.

 

De keuze is aan ons, de keuze is jullie!

We komen op 8 jaar a.s. de straat op en zullen onze keuze hardop roepen;

Wij zijn vastberaden een belangrijke rol te spelen in deze periode van de Iraanse geschiedenis door onze vrijheid te verwezenlijken. Wij willen het volgende bereiken;

·           Afschaffing van de steniging

·           Afschaffing van verplichte Hedjab (kledingvoorschriften)

·           Afschaffing van apartheid op het gebied van sekse

·           Echtscheiding als recht

·           Recht op de opvoeding van kinderen na echtscheiding

·           Recht op eigen lichaam voor vrouwen

·           Recht op en vrijheid in keuze voor partner ongeacht de seksualiteit

·           Geen bemoeienis en controle van religie van het dagelijks leven van vrouwen

·            Vrijheid voor vrouwen en geen onderdrukking en uitbuiting van vrouwen

 

Deze rechten kunnen we alleen verwezenlijken door het Islamitisch Republiek ten val te brengen.

Deelname aan de 8 maart demonstratie betekent onderstenen van onze keuze en streven naar het verwezenlijken van onze rechten.

De organisatie "Karzare Zanan" is aan het voorbereiden van een grote demonstratie naar België. De details zullen we binnenkort bekend maken.

Campagne voor de strijd tegen alle ongelijke wet- en regelgeving en de Islamitische strafwetgeving tegen vrouwen.

 

Karzar2005@yahoo.com

www.karzar-zanan.com