سمینار روز جهانى منع خشونت بر زنان در سوئد

سمینار روز جهانى منع خشونت بر زنان در سوئد

 

 نوامبر روز جهانى منع خشونت بر زنان است. بياييد بدور از هرگونه تعصب در مقابل انواع خشونت، تبعيض جنسيتى، ناقص سازى جنسى، حجاب اجبارى و…. بايستيم و دست در دست هم براى مبارزه با خشونت بر زنان در تمام ابعاد، همصدا شويم.

انجمن حق زنان به همراه كارزار مبارزه برعليه خشونت دولتى، اجتماعى و خانگى بر زنان در ايران، سمينار ى با شركت چهار سخنران برگزار ميكند:

سخنرانان و موضوعات مورد بحث:

ليلا دانش، فعال سياسى – زنان، نئوليبراليسم و خشونت بر زنان

مهين عليپور- فعال حقوق زنان ـ خشونت دولتى، اجتماعى و خانگى بر زنان

ماريا رشيدى، فعال حقوق زنان- حجاب كودكان، خشونت ناموسى

صديقه محمدى، فعال سياسى و حقوق زنان ـ ( از طرف كارزار زنان) – زنان، جنگ و خشونت

 

مكان: Inedalsgatan 11, T-bana Fridhemsplan Utgång mot Fleminggatan

زمان: يكشنبه اول دسامبر ساعت14:00

شماره تلفن تماس : 0704025531/ 0704537069

 

 

karzar.zanan.2016@gmail.com

https://facebook.com/kaarzaar

https://instagram.com/kaarzaar

https://t.me/kaarzaar