پیام شورای مستقل همبستگی با مبارزات اجتماعی در ایران به کارزار سراسری زنان

http://gozareshgar.com/typo3temp/pics/c78153c168.pngپیام شورای مستقل همبستگی با مبارزات اجتماعی در ایران

 به کارزار سراسری زنان

 

دوستان و رفقای گرامی!

درود بر شما که صدای زنان عدالتجو و آزاده کشورمان را در خارج از کشور بازتاب میدهید.

درود بر شما که فرسنگ ها فاصله را با یکدیگر زیر پا میگذارید و با تلاش شبانه روزی خود مبارزه با استبداد و نابربری جنسیتی را  بسهم خود بگوش جهانیان میرسانید و صدای رسای زنان کشورمان هستید.

زنان کشورمان امروزه نقش موثر و تعیین کننده خود را در مبارزات  و اعتراضات جاری در ایران که پیچیده ترین و پرمخاطره ترین لحظات تاریخی خود را طی می کند, نشان داده و به اثبات رسانده اند. بی شک بدون حضور فعال زنان در این مبارزات چه در صحن خیابان و چه در محیط های تولیدی و اداری نمیتوان چشم اندازی از اعتلا و پیروزی اعتراضات عمومی مردم ایران به تصویر کشید.

پرواضح است که زنان در چهل سال گذشته به شکل جمعی و فردی، آگاهانه یا خودبه‌خودی و با افت‌وخیز بسیار, در مقابل جنگ رژیم علیه آنان ایستادگی کرده‌اند. زنان نه‌ تنها علیه حجاب اجباری مبارزه و مقاومت کرده‌اند، بلکه در سایر عرصه‌های ستم بر زن هم‌چون حق طلاق و حضانت، حق تحصیل و کار، حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب شریک هم‌جنس و... مبارزه‌ی بی‌امانی را پیش برده‌اند.خروش سراسری و هر ساله شما عزیزان کارزار, یادآور مبارزات بی امان این نیمه انسانی در چهار دهه گذشته است که هیچگاه در برابر زن ستیزان حاکم کرنش نکردند و نشان دادند که همواره در صف مقدم مبارزه در برابر حاکمان مرتجع خواهند ایستاد.

ما فعالین شورای مستقل همبستگی با مبارزات اجتماعی در ایران در هر کجا که هستیم در کنار زنان مبارز و بویژه دوش بدوش شما عزیزان از خواستها و مطالبات بحق و انقلابی زنان کشورمان پشتیبانی میکنیم.

 

رزمتان پیروز و با شکوه و صدایتان رساتر باد

شورای مستقل همبستگی با مبارزات اجتماعی در ایران

3.3.2020

Iransolidarity@gmx.at