زندان زنان در كابل ساخته می شود

کانون زنان ایران، وزير دادگستري افغانستان گفت : نخستين زندان زنان در مركز شهر كابل ساخته مي شود.

به گزارش خبرگزاري زنان ايران (ايونا) سرور دانش وضعيت زنان زنداني در زندان پلچرخي كابل را تاسف بار خواند و افزود : وضعيت اسف بار زنان زنداني در افغانستان بارها موجب انتقادهاي حقوق بشر شده است .

وي ابراز اميدواري كرد : با ساخت زندان جديد و جدا سازي زنان از مردان وضعيت زنان در بند ، بهبود يافته است .

۸ مرداد ۱۳۸۴