تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران، چهارشنبه ۲۵ فروردین، در شهرهای: اراک، ایلام، بجنورد، بهشهر، تبریز، تهران، شوش، شوشتر، کرج، مشهد.

 

«از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌دیم»

«تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»

«تامین اجتماعی، عدالت عدالت»

«وعده وعید کافیه، سفره‌ی ما خالیه»

«گرانی، تورم، بلای جان مردم»

«فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون»

«ظلم و ستم کافیه، سفره‌ی ما خالیه»

«برادر آذری، تنهات نمی‌گذاریم»

هشت مارس: ماه هاست که بازنشستگان و مستمری بگیران، در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی نسبت به پایین بودن سطح درآمد خود، برگزار می کنند. هر چه می گذرد بر گستره این اعتراضات افزوده شده و شعارها اعتراضی تر و رادیکال تر می شوند.

پاسخ جمهوری اسلامی که عامل بحران و فشارهای اقتصادی بر گرده همه زحمتکشان کشور است، یا سرکوب خشونت آمیز است و یا نادیده گرفتن و بی تفاوتی.

 

#تجمع_سراسری_بازنشستگان

#همبستگی_زحمتکشان

#مبارزه_ادامه_دارد

#سرنگونی_انقلابی

@hashtemars

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس