شهروندان در صورت پرداخت وجه زودتر از نوبت واکسن می زنند!

علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مردم می توانند با پرداخت هزینه زودتر از نوبت مقرر در "سند ملی واکسیناسیون" واکسن کرونا را دریافت کند، گفت: این ستاد مجوزی را برای افراد و شرکت ها مبنی بر وارد کردن واکسن کرونا با ارز نیمایی صادر کرده است که مطابق آن شهروندان می توانند با پرداخت پول واکسن، زودتر از موعد واکسینه شوند.

 

هشت مارس: تزریق مجانی و همه گانی واکسن در پاندمی ها، در همه جای دنیا وظیفه دولت و یک حق عمومی است. منطقی ترین شکل توزیع واکسن هم همانطور که در تمام دنیا مرسوم است، این است که گروه هایی که بیشتر در معرض خطر و بیماری قرار دارند، در اولویت قرار می گیرند. تنها در جمهوری اسلامی است که با وقاحت تمام صریحا اعلام می کنند که اولویت دریافت واکسن را پرداخت پول تعیین می کند و به این ترتیب اولویت طبیعی کادر درمان و کارگران و زحمتکشان، به پولداران فروخته می شود.

#واکسن_کرونا

#سلامت_طبقاتی

#حکومت_جنایتکار

#سرنگونی_انقلابی

 

@hashtemars

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس